Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

RHEOWITT Cable Grout

Beschrijving

RHEOWITT CABLE GROUT is een kant en klare injectiemortel op basis van portlandcement, en kan vanwege zijn uitstekende vloeibaarheid geinjecteerd en ook gegoten worden. RHEOWITT CABLE GROUT is speciaal ontwikkeld door Wittekind en Deys Betontechniek BV en getest overeenkomstig DIN EN 445:2008-01 en DIN EN 447:2008-01 speciaal voor het injecteren van voorspan kanalen, voor zo wel strengen als staven
Download PDF “KOMO kwaliteitsverklaring”
Download PDF “Testrapport DIN EN 445:2008-01 en DIN EN 447:2008-01”

Rheowitt < 0.15  
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Injectiemortel voor voorspankanalen (denk ook aan staven)
 • Injectiemortel voor grondankers
 • Injectiemortel voor diverse beton verbindingen
 • Kant- en klaar product, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen bleeding, waardoor het napersen vervalt
 • Geen plastische krimp
 • Zeer goed aanvangs- en eindsterkten, waardoor snel belastbaar
 • Kan zowel voor horizontale alsook voor verticale injecties gebruikt worden
 • Uitstekende vloeibaarheid
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevat geen aluminiumcement
 • Voldoet aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olie- en vetbestendig
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild of gepord
Opslag en Verpakking
2 x 25 kg zakken plus 500 gr additives – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 6 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode RHEOWITT
Mortelsoort injectiemortel (ook gietbaar)
Morteltype [mm] ≤, 0.15
sterkteklasse K50
Volumevergroting [%] 1-3
Waterafscheiding (bleeding) na 3 uur ≤ 0,1 
Vlgs EN 445-1996 en EN 445-2008  
Marsh cone EN 480 1996-2008 na 5 minuten ≤ 17-24
Na 30 minuten ≤ 20
Water-cementfactor .29/.30/.31
Cement Komo EN 197-1 CEM 1 42,5 R  
Certificaat nmr 1156-15-1014  
Min. verwerkingstemp. ** [°C] 5
Max. verwerkingstemp. [°C] 35
Waterdosering 14.5/15/15.5 liter per 50 kg plus 500 gr. verpakking
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³] 1450
Dichtheid mengsel [kg/dm³] 2.01
Druksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 1 dag ≥30
 • 7 dagen ≥55
 • 28 dagen ≥95
   
Voldoet aan alle eisen tbv kant en klare injectiemortel tbv voorspankanalen voor zowel horizontale dan wel verticale injecties ** Bij temperaturen beneden +5ºC wintermaatregelen nemen.(materiaal toepasbaar tot -5ºC)
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.