Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 110 HOZ / 140 HOZ / 180 HOZ

Beschrijving

BETEC 110 HOZ, 140 HOZ en 180 HOZ zijn krimparme gietmortels op basis van hoogovencement, welke toegepast worden voor de zware en middelzware industrie, alsook voor de weg- en waterbouw.
Betec 140 HOZ is toegestaan voor drinkwater installaties
Download PDF “test rapport Hygiene Instituut” voor Informatie

Typekorrelopbouw [mm]Bijzonderheden
110 hoz0-1gietmortel op basis van hoogovencement
140 hoz0-4 
180 hoz0-8 
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Het aangieten van statische- en/of dynamische zwaar belaste constructies, zoals machinefundaties, railconstructies, betonconstructies en voegovergangen
 • Het verlijmen van stekken en ankers, alsmede het aangieten van stekgaten en sparingen
 • Het injecteren van gaingaten in kolommen en voegen in prefab beton
 • Onderwaterreparaties
 • Kant- en klare producten, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Lage hydratatiewarmte ontwikkeling
 • Geen plastische krimp
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Goede vloeibaarheid
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevatten geen aluminiumcement
 • Voldoen aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olie- en vetbestendig
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild, of gepord
 • Door toevoeging van microsilica ontstaat een zeer dichte en homogene mortelmatrix
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode110 HOZ140 HOZ180 HOZ
Mortelsoortgietmortelgietmortelgietmortel
Morteltype [mm]148
Giethoogte [mm]5-5020-20050-300
Bij gewapende constructies kunnen laagdikten  worden aangepast
SterkteklasseK50K50K50
milieuklassexo t/m xa3xo t/m xa3xo t/m xa3
Volumevergroting [%]> 0.1 en < 2.0> 0.1 en < 2.0> 0.1 en < 2.0
Vloeimaat [mm]   
 • na 5 minuten≥,665≥,665≥,665
 • na 30 minuten≥,570≥,570≥,570
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m]< 1< 1< 1
(krimpmeting op niet-behandelde proefstukken)   
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorminggeengeengeen
Min. verwerkingstemp. [°C]555
Max. verwerkingstemp. [°C]353535
Rel. vochtigheid ondergrondmatvochtigmatvochtigmatvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²]> 2> 2> 2
Waterdoseringzie voorzijde verpakking
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³]190019802090
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³]2.22.262.30
Druksterkte [N/mm²] (20°C)   
 • 1 dag25.026.026.0
 • 3 dagen48.049.049.0
 • 7 dagen62.064.065.0
 • 28 dagen82.085.091.0
 • 90 dagen90.095.0102.0
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)   
 • 1 dag4.55.04.0
 • 7 dagen7.59.08.0
 • 28 dagen9.011.010.0
 • 90 dagen10.511.512.0

Voldoet aan CUR aanbeveling 24

Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.