Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 031

Beschrijving

BETEC 031 is een cementgebonden, kunststof gemodificeerde (PCC) hechtlaag . BETEC 031 is hoog alkalisch (PH 14) en werkt elektrochemisch, waardoor het bouwstaal passiveert en roestvorming tegen gaat.Deze hechtlaag verbetert niet alleen de hechting tussen de bestaande minerale ondergrond en de cementgebonden BETEC mortel maar ook met een stalen ondergrond. BETEC 031 kan onder andere uitstekend met beton en het BETEC cementgebonden (o.a PCC) reparatiesysteem gecombineerd worden.

Het is van belang dat men de Betec 031 altijd nat in nat verwerkt met de aan te brengen reparatie- of gietmortel !! 

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Hechtlaag voor BETEC cementgebonden reparatiemortels
 • Hechtlaag voor minerale ondergrond en BETEC gietmortels
 • Als hechtlaag tbv staal en BETEC reparatiemortel
 • Passieve corrosie bescherming
 • Kant en klaar product, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken.
 • Chromaten arm
 • Bevat geen aluminiumcement
 • Vrij van chloride en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Verbetert de hechting aan de minerale en stalen ondergrond
 • De witte kleur biedt controle van de applicatie
 • BETEC 031 is verzepings (alkalisch) bestendig
 • CE gecertificeerd volgens EN 1504-7
Opslag en Verpakking
10 kg verpakking in plastic emmers –
Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.

 

Artikelcode031
KleurWit
Dichtheid verse mortel [kg/dm³]1,21
Verwerkingstijd (min) (bij 20°C)ca. 30
Verwerkingstemperatuur [°C]≥,5
(temperatuur ondergrond)≤ ≥ ≤ ≥
Rel. vochtigheid ondergrondMatvochtig
CorrosiebeschermingVoldoet aan EN 15183
Afschuivingsbindingsterkte op staal (0,1 mm verplaatsing)kN 4,5
Droogtijd (uur)1
Laagdikte (mm)2 lagen van ca 1 mm
Calculatiehoeveelheid droge mortel [kg/m³]1500
ConsistentieSlurry
Verbruik [kg/m²]min. 1.5 (afhankelijk van de ondergrond)

 

Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]
Certificaten: EC 1504-07
Download: DoP_BETEC 031_DEYS-47485-01_NL

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.