Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETOCHEM 3000

Beschrijving

BETOCHEM 3000 gietmortel is een oplosmiddelvrije goed vloeibare ondersabelingsmortel op basis van epoxyhars en laminaire vulstoffen. BETOCHEM 3000 gietmortel bereikt na korte tijd reeds een hoge druksterkte. De gietmortel hard goed door bij lage temperaturen en heeft een geringe exotherm.BETOCHEM 3000 is ook leverbaar in een RAPID uitvoering.
BETOCHEM 3000 is niet gevoelig voor verhardingskrimp en is goed bestand tegen chemicaliën en is waterdicht. Het aanbrengen van 3 mm laagdikte Betochem 3000 is gelijk aan 30 mm betondekking.

Betochem 3000 OW kan ook toegepast worden voor onder water projecten.

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen gebruikt, welke ruimschoots voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen in eigen laboratorium uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden
 • Het ondersabelen van constructie, machines, turbines, compressoren, kraanbanen, opleggingen, etc., welke statisch en dynamisch zwaar belast worden
 • Het vullen van horizontale, niet dilaterende scheuren en voegen in beton
 • Het verlijmen van stekken, ankers, bouten, en hekwerken
 • Voor grout werkzaamheden onder water.

 

Opslag en Verpakking
20, 30 en 40 kg – In goed gesloten originele verpakking op een koele droge plaats, vorstvrij minimaal 6 maanden.
Voorzorgsmaatregelen
Zie informatie op productverpakking, veiligheidsbladen en verwerkingsadvies C.
Applicatie
Door middel van gieten. Gereedschap is te reinigen met BETOCHEM kwastverdunning EP
Ondergrond
Beton, cementgebonden, steenachtige en metalen ondergronden. De ondergrond dient schoon, droog (dit geldt niet voor OW systeem) en vrij te zijn van stof, vet en vuil en dient verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden. Metalen ondergronden van corrosieproducten ontdoen en zo nodig een primerlaag aanbrengen.
Chemicaliën bestendig
Raadpleeg chemicaliën bestendigheidslijst.
Artikelcode (ook voor OW systeem)3000 Fijn3000 Middel3000 Grof
TypeFMG
Laagdikte [mm]0-3020-6050-100
Set verpakking (kg)203040
Kleurgrijs (RAL kleur op bestelling)  
Dichtheid [kg/dm³] (20°C)1.8 - 2.1  
Verbruik [kg/m²] (1 cm laagdikte)18-21  
Vaste stofgehalte [vol.%]100  
Mengverhouding (gew. delen)   
 • Component A92  
 • Component B8  
Component C (kg)-1020
Vlampunt [°C] (DIN 53213)   
 • Component A> 100  
 • Component B> 100  
Potlife [h] (25°C)ca 1  
Verwerkingstemperatuur [°C]8-35  
Droging/doorharding (20°C/65% R.V./laagdikte 3 cm)   
 • stofdroogna ca. 4 uur  
 • overschilderbaarna ca. 16 uur  
 • beloopbaarna ca. 16 uur  
  De RAPID uitvoering heeft een druksterkte na 3 uur van 20N/mm2 na 4 uur van 40N/mm2 
(in systeemopbouw of bij meerdere lagen, geldt een maximale droogtijd van 24 uur tussen de lagen, tenzij een oppervlakte voorbehandeling plaatsvindt.)   
(laagdikte is afhankelijk van bijgesloten fractie, bij toepassing van te grote laagdikte dan geadviseerd, kan vanwege exotherme reactie bij afkoeling   
scheurvorming door thermische krimp grotere laagdiktes kunnen eventueel in meerdere lagen worden aangebracht)   
Druksterkte [N/mm²] (20°C)ca 100  
Buigreksterkte [N/mm²](20°C)40  
E-module [N/mm²]11.000  
Schuifsterkte [N/mm²]35 (gestraald staal)  
Treksterkte [N/mm²]18  
Lin. uitz. coëfficient (5K1)5 x 10  
Exotherm gedrag [°C]ca. 15 boven verwerkingstemperatuur  
H.D.T. [°C]70  

" Ook in winter/rapid uitvoering leverbaar voor verwerkingstemperatuur vanaf 2 °C, raadpleeg onze technische dienst

Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.