Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]

PDF/Print

Voorbehandeling van de ondergrond
De minerale ondergrond dient voor het aanbrengen van de BETEC gietmortel te worden vrijgemaakt van cementhuid, vuil, vet, olie, stof, curing compound, verfresten, losse delen en andere verontreinigingen. De ondergrond dient dusdanig te worden opgeruwd, zodat een goede hechting wordt verkregen. Het opruwen en verwijderen van de cementhuid op de minerale ondergrond kan door middel van mechanische bewerkingen zoals hogedruk waterstralen, zwaar gritstralen, boucharderen, frezen of hakken (pneumatisch, elektrisch, handmatig).De minerale ondergrond dient vorstvrij te zijn!

Voorbevochtiging van de ondergrond
Bij een sterk zuigende ondergrond dient men geruime tijd voor het aanbrengen van de gietmortel, de ondergrond met schoon leidingwater goed te bevochtigen totdat deze geen water meer opneemt. Bij het aanbrengen van de gietmortel mag de ondergrond niet waterafstotend (glanzend nat) zijn; dit vermindert de kleef. Indien de ondergrond nog te sterk zuigend is, zal door de lage water-cementfaktor het hechtvlak verbranden.Als extra hechtlaag, zijn er afhankelijk van het oppervlak en toepassingsgebied, diverse mogelijkheden; raadpleeg hierover onze technische dienst.

Mengen
BETEC gietmortels kunnen gemengd worden in een vrijeval menger, dwangmenger,de Deys 200 groutautomaat  of bij kleinere hoeveelheden met een boormachine met stukadoorsgarde. Voor de juiste waterdosering verwijzen wij u naar de voorzijde van de verpakking; hierop staat de minimale en maximale waterdosering vermeldt. De waterdosering mag niet onder de minimale waterbehoefte liggen, de maximale dosering mag niet overschreden worden. Wij adviseren hier een maatbeker in te zetten teneinde een juiste dosering te verkrijgen. Van de aangegeven waterdosering, ca. 2/3 in de menger brengen, daarna de BETEC gietmortel toevoegen. Nu eerst goed mengen totdat er een klontvrije massa ontstaat. Dan langzaam de resterende 1/3 van het aanmaakwater met kleine hoeveelheden toevoegen tot de juiste consistentie bereikt is; niet meer water toevoegen dan absoluut noodzakelijk is.

 • Geen extra water toevoegen op een later tijdstip
 • Gebruik altijd schoon leidingwater, of eventueel door ons geleverde en geschikte aanmaakvloeistoffen
 • De totale mengtijd bedraagt minimaal 3 minuten (ca. 3-5 minuten)
 • De verwerkingstijd bedraagt ca. 50-70 minuten (snelmortels ca. 10 minuten) (20ºC)

Verwerking
Bij het aanbrengen van de gietmortel is het altijd van belang om vanuit één zijde of hoek te werken, zodat er geen lucht ingesloten kan worden. Zorg daarom altijd voor voldoende ontluchtingsopeningen. Verder dient de gietmortel in één vloeiende stroom gegoten te worden zonder onderbrekingen; dit geeft het beste resultaat. Voor speciale toepassingen raadpleeg onze technische dienst. Voor zover de te ondergieten constructie niet vierkant is, dient altijd vanaf de langste zijde gegoten te worden. Naar gelang de grootte van de ondergieting, kan eventueel gebruik worden gemaakt van een vultrechter zodat door hydrostatische druk de constructie volledig ondergoten wordt. Bij het ondergieten van grote constructies, kan overwogen worden om gebruik te maken van volautomatische mortel /transportpompen.

 • Maak altijd gebruik van een dichte- en een niet-zuigende bekisting
 • Minimale verwerkingstemperatuur van BETEC gietmortels bedraagt 5ºC; voor toepassing bij temperaturen van +5ºC tot -5ºC, raadpleeg onze technische dienst omtrent het nemen van eventuele wintermaatregelen, etc.

Nabehandeling
Aangezien BETEC gietmortels cementgebonden materialen zijn, is het van groot belang dat de mortel nabehandeld wordt. Door de lage water-cementfaktor dient de mortel om vroegtijdige uitdroging en de daarmee gepaard gaande krimp te voorkomen, minimaal 5 dagen te worden nabehandeld. Dit kan door middel van het nathouden met schoon leidingwater. Een andere mogelijkheid is de mortel af te dekken met vochtige jute met daarbovenop kunststoffolie. Minder tijdrovend is het toepassen van BETEC BETOFILM curing compound welke in twee lagen dient te worden aangebracht.
Met de nabehandelingswerkzaamheden dient zo spoedig mogelijk te worden begonnen, maar uiterlijk nadat het morteloppervlak begint aan te stijven.

Verpakking en opslag
BETEC mortels worden geleverd in 20/25 kg verpakking, bestaande uit meerdere lagen papier, met hier tussenin een laag geperforeerde kunststof. Deze verpakking is niet waterdicht en dient droog en vorstvrij opgeslagen te worden. Het materiaal in de originele en gesloten verpakking is dan 12 maanden houdbaar.

Veiligheid & Gezondheid
BETEC® mortels zijn producten op basis van cement en kunnen irritaties veroorzaken aan huid en ogen. Draag daarom steeds beschermende kledij, handschoenen en een goed gekeurde veiligheidsbril. Het dragen van een geschikt stofmasker is aanbevolen. Spoel de ogen of de huid na contact met het product onmiddellijk en overvloedig met schoon leiding water. Raadpleeg een arts wanneer eventuele irritatie blijft aanhouden. Voor meer informatie zie het betreffende veiligheidsblad van Deys Betontechniek.
GISCODE ZP1.

Belangrijk !

Deys Betontechniek en dus haar technische staf en directie kunnen op basis van speciale situaties cq omstandigheden in haar advies afwijken van de in de documentatie aangegeven dimensies, dit dient altijd schriftelijk door Deys Betontechniek bevestigd te worden.