Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

Wintermaatregelen

PDF/Print

TOEPASSING BETEC MORTELS BIJ LAGE TEMPERATUREN

Algemeen
Bij cementgebonden produkten ligt het toepassingsbereik over het algemeen boven +5°C. Een aantal BETEC produkten kan echter toegepast worden beneden deze temperatuur. De water/cementfaktor van BETEC mortels varieert rond 0,30. Deze waarde is extreem laag in vergelijking met diverse andere merken mortels. Deze waarde betekent, dat het wateraandeel in de BETEC mortel eigenlijk alleen gebruikt wordt voor de chemische reactie met cement; er blijft dus relatief gezien weinig water over in de capillaire poriën wat de mogelijkheid heeft tot bevriezing. De uitstekende vloei-eigenschappen van BETEC wordt bereikt door het gebruik van hoogwaardige plastificeerders en vloeimiddelen, dit in tegenstelling tot andere materialen waarbij men met een hogere water/cementfaktor toepast die zorgt voor het vloeigedrag. Door het overmatig gebruik van dit transportwater hebben deze materialen dus een veel grotere kans tot het kapot vriezen , omdat water bij bevriezing uitzet.

Verwerking BETEC mortels bij temperaturen beneden +5°C (DIN 1045):
Bij lage temperaturen en bij vorst dient de beton vanwege de vertraging van het hydratatieproces (uitharding) beschermt te worden tegen warmteverlies, kapot vriezen en uitdroging.
De specifieke BETEC mortels kunnen in principe verwerkt worden tot -5°C. Hierbij dient men echter wel een aantal (winter)maatregelen te nemen.

Vereiste temperatuur aangemaakte mortel bij verwerking:

 • Bij luchttemperaturen tussen +5°C en -3°C mag de morteltemperatuur bij het verwerken niet lager zijn dan +10°C
 • Bij een luchttemperatuur beneden -3°C dient de morteltemperatuur bij het verwerken niet lager te zijn dan +20°C
 • De morteltemperatuur mag bij verwerking niet hoger zijn als +30°

Beschermings/voorzorgs maatregelen:

 • De ondergrond waarop beton verwerkt dient te worden, moet altijd sneeuw- en ijsvrij zijn
 • Door vorst beschadigd beton dient verwijderd te worden
 • Indien nodig dient het aanmaakwater verwarmt te worden (zie tabel)
 • Beperking van het warmteverlies van de aangebrachte mortel door bijvoorbeeld:
  1. Het afdekken en isoleren van de verse mortel die in verbinding staan met de buitenlucht door middel van isolatiedekens (het sparen van enige ruimte (luchtlaag) tussen afdekmateriaal en betonoppervlak wordt aanbevolen / een houten bekisting zal bij een niet al te lage temperatuur veelal voldoende bescherming geven – bij een stalen bekisting zal dikwijls een extra isolatie nodig zijn);
  2. Toepassing van verwarmde bekisting,
  3. Ontkisting op een later tijdstip uitvoeren;
  4. De constructie (voor)verwarmen door middel van warmtestralers zoals heaters, infrarood stralers.
  Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat bij toepassing van warmtestralers hete en droge luchtstromen kunnen optreden. In dit geval moeten maatregelen worden genomen tegen het plaatselijk uitdrogen van beton; ook plotselinge afkoeling bij beëindiging van de warmtetoevoer dient voorkomen te worden. 

Notes:
Over het algemeen kan gesteld worden dat wanneer het aangebrachte materiaal een druksterkte heeft bereikt van 5 N/mm2, het gewapend is tegen vorst en het verder dalen van de temperatuur geen schade kan aanbrengen.
Het is aan te bevelen om het materiaal verwarmt op te slaan, zodat het water minder verwarmt hoeft te worden.

Tabel 1:
Mengsel temperatuur ten behoeve van het bereiken van een bepaalde verse-mortel temperatuur.
AANMAAKWATER TEMPERATUUR

°C +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50 +55 +60
-10 _ _ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
– 5 _ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
+ 5 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
+10 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
+15 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
+20 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

^ =Temperatuur droge mortel ^ =Temperatuur verse mortel