Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

Verwerkingsadviezen Kunststoffen [C]

PDF/Print

Ondergrond
De ondergrond dient bij bewerking altijd schoon en droog te zijn en verder te worden vrijgemaakt van vuil, vet, stof, olie, cementhuid en losse delen.
Verder dient de minerale ondergrond minimaal 28 dagen oud te zijn, en mag het vochtgehalte in de betonconstructies niet meer dan 4% bedragen.  Metalen ondergronden ontroesten conform SA 21/2. Oliën en vetten verwijderen met ontvettingsmiddelen of emulgators – nooit ontvetten met een verdunningsmiddel! Voor het verkrijgen van de juiste ondergrondcondities, kan men gebruik maken van de volgende bewerkingen, nl. stralen, thermisch stralen, borstelen, etsen met fosforzuur, drogen door middel van warme lucht of infrarood lampen.

Verwerkingstijd (Potlife)
De verwerkingstijd is afhankelijk van de temperatuur en hoeveelheden. Indien er sprake is van een hogere temperatuur of kwantiteit, zal de verwerkingstijd van het materiaal teruglopen

Mengen
De geleverde verpakkingen zijn voorgedoseerd, zodat de totale inhoud gebruikt dient te worden. Eerst de A component goed mengen en voeg daarna component B toe aan component A. Het geheel mengen minimaal 2 minuten met een laag toerental totdat een homogeen mengsel in massa en kleur ontstaat. Voeg dan het eventueel bijgeleverde C-component toe en meng het geheel tot een homogene massa.  Een niet homogeen mengsel zorgt voor ongelijkmatige doorharding, wat zachte plekken in het eindproduct veroorzaakt. Het mengen van kunststoffen kan met de hand (troffel, spatel, plamuurmes) of mechanisch (boormachine met stukadoorsgarde, dwangmenger) geschieden.

Voorbehandeling
Voor het verkrijgen van een optimale hechting is het soms noodzakelijk om hechtprimer BETOCHEM 205 of BETOCHEM 206 adhesive aan te brengen. Door middel van het nat-in-nat systeem het vervolg product aanbrengen.
Voor toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een bekisting, dient deze aan de binnenkant te worden voorzien van een ontkistingsmiddel of kunststoffolie.

Applicatie
Het aanbrengen van producten mag uitsluitend bij een relatieve vochtigheid lager dan 85% en bij temperatuur van de ondergrond en omgeving hoger dan 10ºC, waarbij de temperatuur van de te behandelen ondergrond 3ºC boven het dauwpunt moet liggen (voor exacte temperatuur zie productblad).
De (chemische) belasting van het aangebrachte systeem mag pas plaats vinden, nadat dit voldoende is doorgehard; dit komt overeen met een droogtijd van ca. 7 dagen bij 20ºC.

Veiligheid en Gezondheid
Bij verwerking van Betochem  kunststoffen, draag steeds geschikte beschermende uitrusting/kleding volgens de geldende richtlijnen en voorschriften. Wij raden aan om steeds handschoenen en een veiligheidsbril te dragen tijdens het werken met deze chemische producten en voldoende te ventileren. Voor veiligheidsbladen raadpleeg direct Deys Betontechniek of download deze via onze site.

Belangrijk !

Deys Betontechniek en dus haar technische staf en directie kunnen op basis van speciale situaties cq omstandigheden in haar advies afwijken van de in de documentatie aangegeven dimensies, dit dient altijd schriftelijk door Deys Betontechniek bevestigd te worden.