Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]

PDF/Print

Voorbehandeling van de ondergrond
De minerale ondergrond dient voor het aanbrengen van de BETEC reparatiemortel te worden vrijgemaakt van cementhuid, vuil, vet, olie, stof, curing compound, verfresten, losse delen en andere verontreinigingen.
De ondergrond dient dusdanig te worden opgeruwd, zodat een goede hechting wordt verkregen. Het opruwen en verwijderen van de cementhuid op de minerale ondergrond kan door middel van mechanische bewerkingen zoals hogedruk waterstralen, zwaar gritstralen, boucharderen, frezen of hakken (pneumatisch, elektrisch, handmatig).
De minerale ondergrond dient vorstvrij te zijn!

Voorbevochtiging van de ondergrond
Bij een sterk zuigende ondergrond dient men geruime tijd voor het aanbrengen van de reparatiematerialen, de ondergrond met schoon leidingwater goed te bevochtigen totdat deze geen water meer opneemt. Bij het aanbrengen van de reparatiemortel mag de ondergrond niet waterafstotend (glanzend nat) zijn; dit vermindert de kleef. Indien de ondergrond nog te sterk zuigend is, zal door de lage water-cementfaktor het hechtvlak verbranden.
Als extra hechtlaag, zijn er afhankelijk van het oppervlak en toepassingsgebied, diverse mogelijkheden; raadpleeg hierover onze technische dienst.

Mengen

 • Wij adviseren het toepassen van een maatbeker teneinde de juiste mortel samenstelling te verkrijgen
 • Geen extra water toevoegen op een later tijdstip 
 • Gebruik altijd schoon leidingwater, of eventueel de door ons geleverde en geschikte aanmaakvloeistoffen
 • De totale mengtijd bedraagt minimaal 3 minuten (ca. 3-5 minuten)
 • De verwerkingstijd bedraagt ca. 50-70 minuten (snelmortels ca. 10 minuten) (20ºC)

Verwerking
Afhankelijk van het type mortel, kunnen BETEC reparatiemortels handmatig of machinaal Deys 200 groutautomaat (nat-spuitsysteem) worden toegepast.
Bij handmatige verwerking dient dikwijls een hechtlaag zoals BETEC 031 kant en klaar en/ of BETEC 410 ( gemengd 1:4 delen leidingwater) te worden toegepast; deze dient krachtig in de ondergrond te worden ingeborsteld met behulp van een harde bezem of staalborstel.
Binnen de verwerkingstijd van de hechtlaag (NAT-IN-NAT) dient dan de reparatiemortel te worden aangebracht. Opgedroogde hechtlagen dienen verwijderd te worden.
Als alternatief kan ook eventueel een hechtlaag van hetzelfde materiaal aangebracht worden.
# Minimale verwerkingstemperatuur van BETEC reparatiemortels bedraagt 5ºC; voor toepassing bij temperaturen van +5ºC tot -5ºC, raadpleeg onze technische dienst omtrent het nemen van eventuele wintermaatregelen, etc.

Nabehandeling
Aangezien BETEC reparatiemortels cementgebonden materialen zijn, is het van groot belang dat de mortel nabehandeld wordt. Door de lage water-cementfaktor dient de mortel om vroegtijdige uitdroging en de daarmee gepaard gaande krimp te voorkomen, minimaal 5 dagen te worden nabehandeld. Dit kan door middel van het nathouden met schoon leidingwater. Een andere mogelijkheid is de mortel af te dekken met vochtige jute met daarbovenop kunststoffolie.
Minder tijdrovend is het toepassen van BETEC 410 (gemengd 1: 2 delen leidingwater)  welke in twee lagen dient te worden aangebracht.

Veiligheid & Gezondheid
BETEC® mortels zijn producten op basis van cement en kunnen irritaties veroorzaken aan huid en ogen. Draag daarom steeds beschermende kledij, handschoenen en een goed gekeurde veiligheidsbril. Het dragen van een geschikt stofmasker is aanbevolen. Spoel de ogen of de huid na contact met het product onmiddellijk en overvloedig met schoon leiding water. Raadpleeg een arts wanneer eventuele irritatie blijft aanhouden. Voor meer informatie zie het betreffende veiligheidsblad van Deys Betontechniek.
GISCODE ZP1.

Belangrijk !

Deys Betontechniek en dus haar technische staf en directie kunnen op basis van speciale situatie cq omstandigheden  in haar advies afwijken van de in de documentatie aangegeven dimensies, dit dient altijd schriftelijk door Deys Betontechniek bevestigd te worden.