Deys Betontechniek Nederland BV
Gelreweg 5, 3843 AN Harderwijk
Postbus 330, 3840 AH Harderwijk
http://www.deys.nl

Telephone +31 (0)341 41 51 48
(24 hr / day)
Fax (0341) 42 54 90
info@deys.nl

Wintermaatregelen

PDF/Print

TOEPASSING BETEC MORTELS BIJ LAGE TEMPERATUREN

Algemeen
Bij cementgebonden produkten ligt het toepassingsbereik over het algemeen boven +5°C. Een aantal BETEC produkten kan echter toegepast worden beneden deze temperatuur. De water/cementfaktor van BETEC mortels varieert rond 0,30. Deze waarde is extreem laag in vergelijking met diverse andere merken mortels. Deze waarde betekent, dat het wateraandeel in de BETEC mortel eigenlijk alleen gebruikt wordt voor de chemische reactie met cement; er blijft dus relatief gezien weinig water over in de capillaire poriën wat de mogelijkheid heeft tot bevriezing. De uitstekende vloei-eigenschappen van BETEC wordt bereikt door het gebruik van hoogwaardige plastificeerders en vloeimiddelen, dit in tegenstelling tot andere materialen waarbij men met een hogere water/cementfaktor toepast die zorgt voor het vloeigedrag. Door het overmatig gebruik van dit transportwater hebben deze materialen dus een veel grotere kans tot het kapot vriezen , omdat water bij bevriezing uitzet.

Verwerking BETEC mortels bij temperaturen beneden +5°C (DIN 1045):
Bij lage temperaturen en bij vorst dient de beton vanwege de vertraging van het hydratatieproces (uitharding) beschermt te worden tegen warmteverlies, kapot vriezen en uitdroging.
De specifieke BETEC mortels kunnen in principe verwerkt worden tot -5°C. Hierbij dient men echter wel een aantal (winter)maatregelen te nemen.

Vereiste temperatuur aangemaakte mortel bij verwerking:

Beschermings/voorzorgs maatregelen:

Notes:
Over het algemeen kan gesteld worden dat wanneer het aangebrachte materiaal een druksterkte heeft bereikt van 5 N/mm2, het gewapend is tegen vorst en het verder dalen van de temperatuur geen schade kan aanbrengen.
Het is aan te bevelen om het materiaal verwarmt op te slaan, zodat het water minder verwarmt hoeft te worden.

Tabel 1:
Mengsel temperatuur ten behoeve van het bereiken van een bepaalde verse-mortel temperatuur.
AANMAAKWATER TEMPERATUUR

°C +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50 +55 +60
-10 _ _ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
– 5 _ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
+ 5 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
+10 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
+15 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
+20 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

^ =Temperatuur droge mortel ^ =Temperatuur verse mortel