Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 801 / 804 / 816

Beschrijving

BETEC 801, 804 en 816 zijn krimparme gietmortels op basis van portlandcement en speciaal geselecteerde hoogwaardige vulstoffen, en worden toegepast voor de zware en middelzware industrie, alsook voor de weg- en waterbouw daar waar snel hoge druksterkten worden verlangd , alsmede vroegtijdige thermische belastingen zullen plaatsvinden zoals bv asfalteren

Typekorrelopbouw [mm]bijzonderheden
8010-1 
8040-4 
8160-16 

* Wordt alleen op bestelling geproduceerd

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Gietwerkzaamheden bij lage temperaturen
 • Ondergietingen van staalconstructies en machines
 • Aangieten van opleggingen van bijv. bruggen, viadukten
 • Verlijmen van stekken en ankers
 • Aangieten prefab elementen
 • Betonreparaties
 • Gietwerkzaamheden waarbij na zeer korte tijd weer belastingen plaatsvinden, oa bij buitendienststellingen en fabriek stops etc.
 • Kant en klare producten, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Zeer hoge aanvangsterkten, waardoor snel belastbaar
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Goede vloeibaarheid
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevatten geen aluminiumcement
 • Voldoen aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olieen vetbestendig
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild, of gepord
 • Door toevoeging van hoogwaardige vulstoffen ontstaat een zeer dichte en homogene betonmatrix
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode801804 816
Mortelsoortgietmortelgietmortel gietmortel
 rapidrapid rapid
Morteltype [mm]14 16
Giethoogte [mm]5-3020-200 50-500
Bij gewapende constructies kunnen laagdikten worden aangepast 
SterkteklasseC80/95C80/95 C80/95
Milieuklassexo t/m xa3xo t/m xa3 xo t/m xa3
ToepassingsklasseRC3RC3 RC3
Volumevergroting [%]>0.1 en < 2.0>0.1 en < 2.0 >0.1 en < 2.0
     
Vloeimaat [mm]    
 • na 5 minuten≥,640≥,610 ≥,630
 • na 30 minutenn.v.tverwerkingstijd bedraagt ca. 10 min
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m]0.470.47 0.39
Uitdrogingskrimp na 91 dagen [mm/m]0.930.86 0.70
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken)    
Waterindringing [mm/m]< 10< 10 < 10
Vorsten dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm²]< 0.4< 0.4 < 0.4
Carbonatatiediepte (91 dagen) [mm]< 2< 2 < 2
Polymeergehalten.v.t.n.v.t. n.v.t.
Gehalte aan halogenen [%](m/m)< 0.05< 0.05 < 0.05
Thermische uitzettingscoefficient [°C]< 15 x 10-6< 15 x 10-6 < 15 x 10-6
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorminggeengeen geen
Min. verwerkingtemp. ** [°C]55 5
Max. verwerkingtemp. [°C]3535 35
Rel. vochtigheid ondergrondmatvochtigmatvochtig matvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²]> 2> 2 > 2
Waterdoseringzie voorzijde verpakking
E-module [N/mm²]3430033100 39100
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³]20002050 2160
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³]2.272.31 2.34
     
Druksterkte [N/mm²] (20°C)    
 •  1 uur20.020.020.0
 • 2 uur35.038.0 36.0
 • 1 dag52.055.0 54.0
 • 7 dagen72.073.0 71.0
 • 28 dagen85.087.0 86.0
     
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)    
 • 4 uur5.56.0 4.0
 • 7 dagen9.010.0 10.0
 • 28 dagen12.013.0 14.0

Voldoet aan CUR aanbeveling 24 en 54 ** Bij temperaturen beneden 5ºC wintermaatregelen nemen.(materiaal toepasbaar tot -5ºC)

Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.