Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 801 / 804 / 816

Beschrijving

BETEC 801, 804 en 816 zijn krimparme gietmortels op basis van portlandcement en speciaal geselecteerde hoogwaardige vulstoffen, en worden toegepast voor de zware en middelzware industrie, alsook voor de weg- en waterbouw daar waar snel hoge druksterkten worden verlangd , alsmede vroegtijdige thermische belastingen zullen plaatsvinden zoals bv asfalteren

Type korrelopbouw [mm] bijzonderheden
801 0-1  
804 0-4  
816 0-16  
* Wordt alleen op bestelling geproduceerd
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Gietwerkzaamheden bij lage temperaturen
 • Ondergietingen van staalconstructies en machines
 • Aangieten van opleggingen van bijv. bruggen, viadukten
 • Verlijmen van stekken en ankers
 • Aangieten prefab elementen
 • Betonreparaties
 • Gietwerkzaamheden waarbij na zeer korte tijd weer belastingen plaatsvinden, oa bij buitendienststellingen en fabriek stops etc.
 • Kant en klare producten, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Zeer hoge aanvangsterkten, waardoor snel belastbaar
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Goede vloeibaarheid
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevatten geen aluminiumcement
 • Voldoen aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olieen vetbestendig
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild, of gepord
 • Door toevoeging van hoogwaardige vulstoffen ontstaat een zeer dichte en homogene betonmatrix
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode 801 804   816
Mortelsoort gietmortel gietmortel   gietmortel
  rapid rapid   rapid
Morteltype [mm] 1 4   16
Giethoogte [mm] 5-30 20-200   50-500
Bij gewapende constructies kunnen laagdikten worden aangepast 
Sterkteklasse C80/95 C80/95   C80/95
Milieuklasse xo t/m xa3 xo t/m xa3   xo t/m xa3
Toepassingsklasse RC3 RC3   RC3
Volumevergroting [%] >0.1 en < 2.0 >0.1 en < 2.0   >0.1 en < 2.0
         
Vloeimaat [mm]        
 • na 5 minuten ≥,640 ≥,610   ≥,630
 • na 30 minuten n.v.t verwerkingstijd bedraagt   ca. 10 min
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m] 0.47 0.47   0.39
Uitdrogingskrimp na 91 dagen [mm/m] 0.93 0.86   0.70
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken)        
Waterindringing [mm/m] < 10 < 10   < 10
Vorsten dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm²] < 0.4 < 0.4   < 0.4
Carbonatatiediepte (91 dagen) [mm] < 2 < 2   < 2
Polymeergehalte n.v.t. n.v.t.   n.v.t.
Gehalte aan halogenen [%](m/m) < 0.05 < 0.05   < 0.05
Thermische uitzettingscoefficient [°C] < 15 x 10-6 < 15 x 10-6   < 15 x 10-6
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorming geen geen   geen
Min. verwerkingtemp. ** [°C] 5 5   5
Max. verwerkingtemp. [°C] 35 35   35
Rel. vochtigheid ondergrond matvochtig matvochtig   matvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²] > 2 > 2   > 2
Waterdosering zie voorzijde verpakking
E-module [N/mm²] 34300 33100   39100
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³] 2000 2050   2160
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³] 2.27 2.31   2.34
         
Druksterkte [N/mm²] (20°C)        
 •  1 uur 20.0 20.0 20.0
 • 2 uur 35.0 38.0   36.0
 • 1 dag 52.0 55.0   54.0
 • 7 dagen 72.0 73.0   71.0
 • 28 dagen 85.0 87.0   86.0
         
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)        
 • 4 uur 5.5 6.0   4.0
 • 7 dagen 9.0 10.0   10.0
 • 28 dagen 12.0 13.0   14.0
Voldoet aan CUR aanbeveling 24 en 54 ** Bij temperaturen beneden 5ºC wintermaatregelen nemen.(materiaal toepasbaar tot -5ºC)
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.