Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 09

Beschrijving

BETEC 09 is een krimparme stel- en ondersabelingsmortels op basis van portlandcement welke toegepast worden voor statisch en dynamische zwaar belaste constructies.

Korrelopbouw (mm) 
Betec 09 heeft een korrelopbouw van 0-2 mm 
  
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Het ondersabelen van voetplaten
 • Ondersabelen van vangrailconstructie
 • Het ondersabelen van prefab betonconstructies
 • Het afvullen van conusgaten
 • Het ondersabelen van staalconstructies
 • Als stelmortel voor prefab elementem
 • Kanten klaar product, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Hoge aanvangsen eindsterkten, waardoor snel belastbaar
 • Vorst en dooizoutbestendig
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevat geen aluminiumcement
 • Voldoet aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olieen vetbestendig
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode09 
Mortelsoortstel-/ondersabelingsmortel 
Morteltype [mm]2 
Laagdikte [mm]10-60 
SterkteklasseK50 
Milieuklassexo t/m xa3 
Volumevergroting [%]> 0.1 en < 2.0 
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m]0.51 
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken)  
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorminggeen 
Min. verwerkingstemperatuur [°C]5 
Max. verwerkingstemperatuur [°C]35 
Rel. vochtigheid ondergrondmatvochtig 
Hechtsterkte aan beton [N/mm²]>2 
WaterdoseringZie voorzijde verpakking
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³]2020 
Dichtheid mengsel [kg/dm³]2.27 
 
Druksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 1 dag30.0 
 • 3 dagen45.0 
 • 7 dagen56.0 
 • 28 dagen65.0 
 • 90 dagen  
 
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 1 dag4.0 
 • 7 dagen5.0 
 • 28 dagen6.5 
 • 90 dagen7.0 

Voldoet aan CUR aanbeveling 24

Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.