Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC AM

Beschrijving

BETEC AM is een krimparme voeg-/ankermortel op basis van portlandcement, welke door de stijfplastische consistentie gebruikt kan worden voor horizontale en verticale toepassingen. BETEC AM heeft een tixotrope consistentie waardoor het aanbrengen van een bekisting vervalt.

Typekorrelopbouw [mm] 
AM//K700,05 
   
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • BETEC AM wordt toegepast als voegmortel voor sparingen tussen prefab betondelen, en kan zowel handmatig alsook machinaal aangebracht worden.
 • Injectiemortel voor beton-, grond- en steenankers speciaal tbv horizontale en verticale boven het hoofd toepassingen.
 • Kant en klaar product, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Goede aanvangs en eindsterkten, waardoor snel belastbaar
 • Vorst en dooizoutbestendig
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevat geen aluminiumcement
 • Voldoet aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olie en vetbestendig
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild, of gepord
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
ArtikelcodeAM / K70
Mortelsoortvoegmortel (troffelmortel)
Morteltype [mm]0.5
Voegbreedte [mm]35 (maximaal)
sterkteklasseK70
Milieuklassexo t/m xa3
Volumevergroting [%]>0.1 en < 0.2
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m]0.62
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken) 
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorminggeen
Min. verwerkingstemp. ** [°C]5
Max. verwerkingstemp. [°C]35
Rel. vochtigheid ondergrondmatvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²]>2
Waterdoseringzie voorzijde verpakking
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³]1860
Dichtheid mengsel [kg/dm³]2.15
Druksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag42.0
 • 3 dagen58.0
 • 7 dagen73.0
 • 28 dagen76.0
 • 90 dagen81.0
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag6.0
 • 7 dagen7.5
 • 28 dagen8.4
 • 90 dagen9.3

Voldoet aan CUR aanbeveling 24 ** Bij temperaturen beneden 5ºC wintermaatregelen nemen.(materiaal toepasbaar tot -5ºC)

Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.