Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 302 / BETEC 302 HOZ/302 WIT

Beschrijving

BETEC 302 en BETEC 302 HOZ zijn krimparme kunststofgemodificeerde [PCC] reparatiemortels met een kunststofvezel op basis van portlandcement of hoogovencement, die toegepast worden voor cosmetische reparaties.Materiaal ook leverbaar op speciaal verzoek als 302 WIT.

Type korrelopbouw (mm)  
Betec 302 0-0.35  
Betec 302 HOZ 0-0.35  
302 WIT 0-0.125  
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Als afwerklaag van 2-20 mm laagdikte
 • Reprofileren van beschadigd beton
 • Opvullen van holle ruimten
 • Dicht poetsen van luchtporiën
 • Kant- en klaar product, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevat geen aluminiumcement
 • Voldoet aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olieen vetbestendig
Opslag en Verpakking
20 kg zakken en 15 kg emmers voor de 302 Wit – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.

 

Artikelcode 302 302 HOZ 
Mortelsoort troffelmortel troffelmortel
Morteltype [mm] 0.35 0.35
Laagdikte [mm] 2-20 2-20
Bij afgebroken kanten zijn grotere laagdiktes in meerdere lagen mogelijk.    
Sterkteklasse K30 K30
Milieuklasse xo t/m xa3 xo t/m xa3
Toepassingsklasse RC3 RC3
Volumevergroting [%] > 0.1 en < 2.0 > 0.1 en < 2.0
Krimp na 90 dagen [mm/m] < 1.2 < 1.2
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken)    
Waterindringing [mm/m] < 10 < 10
Vorsten dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm²] < 0.4 < 0.4
Carbonatatiediepte (91 dagen) [mm] < 2 < 2
Gehalte aan halogenen [%] < 0.05 < 0.05
Thermisch uitzettings coëfficient [°C] < 15 x 10-6 < 15 x 10-6
Polymeer alkalisch bestendig  
Verwerkingstijd (min) (bij 20°C) ca. 15 minuten ca. 15 minuten
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorming geen geen
Min. verwerkingstemperatuur [°C] 5 5
Max. verwerkingstemperatuur [°C] 35 35
Rel. vochtigheid ondergrond matvochtig matvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²] >2 >1.5
E-module [N/mm²] 15.100 15.100
Luchtgehalte [%] < 10.0 < 10.0
Waterdosering Zie voorzijde verpakking
Polymeer gehalte [%] (m/m) < 20 < 20
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³] 1490 1490
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³] 1.80 1.80
Druksterkte [N/mm²] (20°C)    
 • 2 dagen 12.5 8.0
 • 7 dagen 32.0 18.0
 • 28 dagen 39.0 29.0
 • 90 dagen 41.0 35.0
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)    
 • 2 dagen 3.5 2.0
 • 7 dagen 6.0 3.5
 • 28 dagen 8.0 5.8
 • 90 dagen 8.0 7.2
Voldoet aan CUR aanbeveling 54
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.