Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 01 / 04 / 08

Beschrijving

BETEC 01, 04 en 08 zijn krimparme gietmortels op basis van portlandcement die zeer gunstig geprijsd zijn en worden toegepast voor diverse ondergietingen.

Type korrelopbouw [mm] Bijzonderheden
01 0-1  
04 0-4  
08 0-8  
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Injecteren, aangieten van prefab betonconstructies
 • Ondergieten staalconstructies
 • Aangieten van sparingen, machinefundatie en dergelijke
 • Kant en klare producten, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
 • Goede aanvangs- en eindsterkten
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Goede vloeibaarheid
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevatten geen aluminiumcement
 • Voldoen aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olieen vetbestendig
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild, of gepord
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, minimaal 12 maanden houdbaar. Houdbaarheid wordt verkort of verlengd afhankelijk van de opslagcondities.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode 01 04 08
Mortelsoort gietmortel gietmortel gietmortel
Morteltype [mm] 1 4 8
Giethoogte [mm] 5-50 20-200 50-300
Bij gewapende constructies kunnen laagdikten worden aangepast.
Sterkteklasse K70 K70 K70
Milieuklasse xo t/m xa3 xo t/m xa3 xo t/m xa3
Volumevergroting [%] ca 1,5 ca 1,5 ca 1,5
Vloeimaat [mm]      
 • na 5 minuten ≥,550 ≥,550 ≥,550
 • na 30 minuten ≥,450 ≥,450 ≥,450
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m] 0.65 0.60 0.55
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken)      
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorming geen geen geen
Min. verwerkingstemperatuur [°C] 5 5 5
Max. verwerkingstemperatuur [°C] 35 35 35
Rel. vochtigheid ondergrond matvochtig matvochtig matvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²] > 2 > 2 > 2
Waterdosering zie voorzijde verpakking
Hitte Bestendigheid Onontvlambaar tot 800 °C
E-module [N/mm²] 31000 33800 34100
Calculatie hoeveelheid droge mortel (kg/m3 1930 1950 2100
Dichtheid aangemaakte mortel [kg/dm³] 2.20 2.25 2.27
MPA vorst-dooizout rapport   Aanwezig  
Druksterkte [N/mm²] (20°C)      
 • 1 dag 46.0 49.0 40.0
 • 3 dagen 54.0 62.0 56.0
 • 7 dagen 77.0 77.0 73.0
 • 28 dagen 95.0 94.0 89.0
 • 90 dagen 101.0 98.0 93.0
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)      
 • 1 dag 5.0 4.5 5.5
 • 3 dagen 7.0 6.5 7.5
 • 7 dagen 8.5 8.0 8.5
 • 28 dagen 10.0 9.5 9.5
 • 90 dagen 11.0 10.5 10.5
 
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.