Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 343 / 343 SF

Beschrijving

BETEC 343/343SF zijn krimparme reparatiemortels van het type RAPID op basis van portlandcement met microsilica, welke worden toegepast voor constructieve reparaties. Voor toepassingen waarbij na zeer korte tijd een thermische belasting plaatsvindt (bijv. asfalteren), kunnen deze producten ook geleverd worden met fabrieksmatig voorgemengde staalvezels.

TypeKorrelopbouw (mm)Bijzonderheden
   
3430-4 
343 SF0-4reparatiemortel RAPID met fabrieksmatig ingemengde staalvezels/

 

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Reparaties aan prefab constructies
 • Dekreparaties van bruggen, viadukten, tunnels, etc.
 • Alle voorkomende reparaties waar een zeer snelle sterkte opbouw vereist is
 • Kant- en klare producten, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Zeer hoge aanvangsterkten, waardoor snel belastbaar
 • Vorst en dooizoutbestendig
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevatten geen aluminiumcement
 • Voldoen aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olie en vetbestendig
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild of gepord
 • Door toevoeging van microsilica ontstaat en zeer dichte en homogene mortelmatrix
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode343343343 SF343 SF
Mortelsoorttroffelmortel troffelmortel 
Morteltype [mm]4 4 
Laagdikte [mm]10-50 10-70 
SterkteklasseK70 K70 
Milieuklassexo t/m xa3 xo t/m xa3 
ToepassingsklasseRC3 RC3 
Volumevergroting [%]>0.1 en < 2.0 >0.1 en < 2.0 
Uitdrogingskrimp na 90 dagen [mm/m]< 1.2 < 1.2 
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken)    
Waterindringing [mm/m]< 10 < 10 
Vorsten dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm²]< 0.4 < 0.4 
Carbonatatiediepte (91 dagen) [mm]< 2 < 2 
Gehalte aan halogenen [%](m/m)< 0.05 < 0.05 
Polymeergehalten.v.t. n.v.t. 
Thermisch uitzettingscoefficient [°C]< 15 x 10-6 < 15 x 10-6 
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorminggeen geen 
Min. verwerkingtemp. ** [°C]5 5 
Max. verwerkingtemp. [°C]35 35 
Rel. vochtigheid ondergrondmatvochtig matvochtig 
Hechtsterkte aan beton [N/mm²]> 2 > 2 
Waterdoseringzie voorzijde verpakking
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³]2100 2200 
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³]2.30 2.40 
Druksterkte [N/mm²]20°C10°C20°C10°C
 • 2 uur36.029.036.029.0
 • 4 uur44.335.045.035.0
 • 8 uur47.0 52.0 
 • 1 dag51.6 61.0 
 • 7 dagen73.0 77.0 
 • 28 dagen88.0 92.0 
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)20°C10°C20°C10°C
 • 2 uur4.0 10.0 
 • 4 uur5.0 12.0 
 • 8 uur6.0 13.0 
 • 1 dag8 14.0 
 • 7 dagen9 16.0 
 • 28 dagen10 17.0 

Voldoet aan CUR aanbeveling 54 ** Bij temperaturen beneden 5ºC wintermaatregelen nemen. (materiaal toepasbaar tot -5ºC)

Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.