Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC Cable Grout 250

Beschrijving

BETEC Cable Grout 250 (HOZ)is een krimparme kant en klare injectiemortel op basis van portlandcement, en kan vanwege zijn uitstekende vloeibaarheid ook gegoten worden. BETEC Cable Grout 250 (HOZ) is speciaal ontwikkeld en getest voor het injecteren van voorspan kanalen.

Type Korrelopbouw [mm] Bijzonderheden
250 < 0.15  
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Injectiemortel voor voorspankanalen (denk ook aan staven)
 • Injectiemortel voor grondankers
 • Injectiemortel voor diverse beton verbindingen
 • Injectiemortel voor scheuren
 • Kant- en klaar product, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen bleeding, waardoor het napersen vervalt
 • Geen plastische krimp
 • Zeer hoge aanvangs- en eindsterkten, waardoor snel belastbaar
 • Kan zowel voor horizontale alsook voor verticale injecties gebruikt worden
 • Uitstekende vloeibaarheid
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevat geen aluminiumcement
 • Voldoet aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olie- en vetbestendig
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild of gepord
Opslag en Verpakking
20 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode 250
Mortelsoort injectiemortel (ook gietbaar)
Morteltype [mm] ≤, 0.15
sterkteklasse K70
Volumevergroting [%] 1-3
vlgs Plate Cane EN 445-1996 na 24 uur 1.1
vlgs Tube test EN 445-2008 na 24 uur 0.7
Waterafscheiding (bleeding) na 3 uur geen
Vlgs EN 445-1996 en EN 445-2008  
Marsh cone EN 480 1996-2008 na 5 minuten ≤ 18
Na 30 minuten ≤ 20
Water-cementfactor .30
Cement Komo EN 934-4  
Certificaat nmr 1147-10-1028  
Min. verwerkingstemp. ** [°C] 5
Max. verwerkingstemp. [°C] 35
Waterdosering zie voorzijde verpakking
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³] 1600
Dichtheid mengsel [kg/dm³] 2.0
 
Druksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 1 dag 50.0
 • 7 dagen 75.0
 • 28 dagen 85.0
 
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 1 dag 7.2.
 • 7 dagen 9.0
 • 28 dagen 11.0
   
Voldoet aan alle eisen tbv kant en klare injectiemortel tbv voorspankanalen voor zowel horizontale dan wel verticale injecties ** Bij temperaturen beneden +5ºC wintermaatregelen nemen.(materiaal toepasbaar tot -5ºC)
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.