Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETOCHEM 205 ADHESIVE

Beschrijving

BETOCHEM 205 is een oplosmiddelvrije twee componenten primer op basis van epoxy.
BETOCHEM 205 is eenvoudig te verwerken, heeft een goede hechtkracht, en kan nat-in-nat afgewerkt worden met mortels op basis van epoxyhars.
BETOCHEM 205 heeft een goed penetratievermogen op poreuze ondergronden.

 

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen gebruikt, welke ruimschoots voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen in eigen laboratorium uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden
 • BETOCHEM 205 Adhesive kan toegepast worden als hechtlaag op beton en andere steenachtige ondergronden, specifiek als primer voor Betec cementgebonden materialen.
 • Als impregnering voor beton en metselwerk om het slijtvast, watervast en chemisch bestendig te maken, en als een actieve corrosiebescherming van wapeningsstaal.
 • BETOCHEM 205 Adhesive dient bij toepassing als hechtprimer in combinatie met BETEC producten NAT-IN-NAT verwerkt te worden; indien men niet binnen de verwerkingstijd de BETEC producten kan aanbrengen, dan de primer binnen de verwerkingstijd instrooien, en na ca. 18 uur de BETOCHEM producten aanbrengen.
Opslag en Verpakking
1/2 kg (op aanvraag 1/4, 1, 2, 4 en 5 kg) – In goed gesloten originele verpakking op een koele droge plaats, vorstvrij minimaal 6 maanden.
Voorzorgsmaatregelen
Zie informatie op productverpakking, veiligheidsbladen en verwerkingsadvies C.
Applicatie
Door middel van kwast of rolborstel. Gereedschap is te reinigen met BETOCHEM kwastverdunning EP.
Ondergrond
Beton en andere cementgebonden en steenachtige ondergronden. De ondergrond dient schoon, droog en vrij te zijn van stof, vet en vuil en dient verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.
Chemicaliën bestendig
Raadpleeg chemicaliën bestendigheidslijst.
Artikelcode 205 adhesive
Kleur gelig
Uiterlijk glanzend
Dichtheid [kg/dm³] (20°C) 1.0
Verbruik [g/m²](bij 250µm laagdikte) 250-500
Vaste stofgehalte [vol.%] 100
Hechting aan beton  Hoger als de treksterkte van beton
Rek bij breuk percentage (%) 5
   
Mengverhouding (gew. delen)  
 • Component A 66
 • Component B 34
   
Vlampunt [°C] (DIN 53213)  
 • Component A > 65
 • Component B > 65
Potlife [h] (°C) ca. 40
Verwerkingstemperatuur [°C] 10-35
   
Droging /doorharding (h) (20°C/65% R.V./laagdikte 150µmS)  
 • Stofdroog na ca. 8 uur
 • overschilderbaar na 12 uur
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.