Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETOCHEM 2504 / 2514

Beschrijving

BETOCHEM 2504 is een oplosmiddelvrije twee componenten injectiehars op basis van polyurethaan, welke expandeert onder invloed van vocht. BETOCHEM 2504 is middel visceus en gaat een zeer snelle reactie aan met water. BETOCHEM 2504 is gemakkelijk verwerkbaar.

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen gebruikt, welke ruimschoots voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen in eigen laboratorium uitvoerig getest op kwaliteit.

Opslag en Verpakking
1, 5 kg – In goed gesloten originele verpakking op een koele droge plaats, vorstvrij minimaal 6 maanden.
Voorzorgsmaatregelen
Zie informatie op productverpakking, veiligheidsbladen en verwerkingsadvies C.
Applicatie
Door middel van airless- of handinjectie apparatuur. Gereedschap is te reinigen met BETOCHEM kwast-/spuitverdunning EP.
Ondergrond
Beton en andere cementgebonden ondergronden. De ondergrond dient schoon, droog of vochtig en vrij te zijn van stof, vet en vuil en dient verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.
Chemicalien bestendigheid
Raadpleeg chemische bestendigheidlijst.
Artikelcode2504
Kleurkleurloos
Dichtheid (g/dm3)(20°C)1.13
Verbruik (kg/m²)(0.3 mm laagdikte)1.1
(afhankelijk van de ondergrond en applikatiemethode) 
Laagdikte [mm]0.5-5.0
Vaste stofgehalte [vol.%]100
Viscositeit (mPas)(25°C)ca. 300
Vlampunt [°C] (DIN 53213)> 65
Verwerkingstemperatuur [°C]5-30
Droging/doorharding (20°C/65% R.V./laagdikte 1 mm)na 24 uur is ca. 70% van de eindsterkte bereikt - de eindsterkte wordt na ca. 7 dagen bereikt
Reactiviteit met water (min) (20C) 
Afhankelijk van de versneller: 
bij 1% dosering42 sec. geleren
 130 sec. vast
bij 5% dosering12 sec. geleren
 40 sec. vast
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.