Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 350 HS FIBER

Beschrijving

BETEC 350 HS FIBER is een krimparme, gemodificeerde en kunststofvezel versterkte reparatiemortel op basis van hoog sulfaat bestendige cement. Deze mortel is zowel uitermate geschikt voor handmatig uit te voeren constructieve reparaties [cc] alsmede het nat-spuit systeem, vanwege haar hoge sterkte opbouw (R4) en aan te brengen in lagen van 10-60 mm.

 

 

Typekorrelopbouw [mm] 
Betec 350 HS Fiber0-2 
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Betonreparaties aan bruggen, viaducten, tunnels
 • Betonreparaties in de offshore
 • Betonreparaties aan schoorstenen
 • Betonreparaties in de chemie- en petrochemie
 • Betonreparaties bij rioolwaterzuiveringsinstallaties
 • Kanten klare 1-component gemodificeerde en vezelversterkte mortel, op basis van hoog sulfaat bestendige cement en eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Zeer eenvoudig af te werken
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Hoge aanvang- en eindsterkten.
 • Vorst-en dooizoutbestendig
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevat een hoog sulfaat bestendige cement
 • Voldoen aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olie en vet bestendig
 • Zeer lage rebound
 • Door de natspuittechniek wordt een zeer goede verdichting van de mortel bereikt
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Natspuitsysteem met D200 groutautomaat
BETEC 031 primer;
BETEC 311/ 322(HOZ)/ 330/350 HS FIBER;
Artikelcode350 HS FIBER
Mortelsoorttroffelmortel
Morteltype [mm]0-2
Laagdikte [mm]10-60
SterkteklasseK70
Milieuklassexo t/m xa3
ToepassingsklasseRC3
Verwerkingstijd (min)30-50
Vochtklassen EN206-1:2001 in comb met DIN 1045-2WO/WF/WA
Uitdrogingskrimp [mm/m] 
 • na 7 dagen0.4
 • na 91 dagen< 1.2
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken) 
Waterindringing [mm/m]< 10 mm
Vorsten dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm²]< 0.4
Carbonatatiediepte (91 dagen) [mm]< 2
Thermisch uitzettings coëfficient [°C]< 15 x 10-6
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorminggeen
Min. verwerkingstemperatuur ** [°C]5
Max. verwerkingstemperatuur [°C]35
Rel. vochtigheid ondergrondmatvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²]>2
WaterdoseringZie voorzijde verpakking
Luchtgehalte [%]ca. 5.0
E-module [N/mm²]38500
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³]2000
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³]2.3
Druksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag40.0
 • 3 dagen51.0
 • 7 dagen75.2
 • 28 dagen85.0
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag3.5
 • 3 dagen5.5
 • 7 dagen6.8
 • 28 dagen7.3
  

Voldoet aan eisen CUR aanbeveling 54 Opmerking: bij gedeeltelijke uitsparingen kunnen laagdikten tot 50 mm in één keer gespoten worden.

Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.