Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

Betec Flex

Beschrijving
 • Betec Flex is een flexibele scheur overbruggende afdichtmortel en wordt toegepast voor het waterdicht overlagen van betonnen ( minerale) ondergronden.
 • Betec Flex wordt ook toegepast als dekkingsverbeteraar.
 • Tevens kan het materiaal bij betonreparaties worden toegepast als egalisatielaag ( max 2 mm) en/of carbonatatieremmende laag.
 • Betec Flex is toegestaan voor drinkwater installaties
  Download PDF “test rapport Hygiene Instituut” voor Informatie
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Betonnen constructies, zoals bakken, drinkwaterreservoirs , silo’s etc
 • Vochtige ruimten
 • Industrievloeren
 • Parkeerdekken, brugdekken, balkons, galerijen, trappen
 • Magazijnen
 • Afdichten kelders zowel binnen- als buitenzijde
 • Schampkanten van bruggen en viadukten
 • 2- componentenmortel op cement/kunststof basis en daardioor milieu vriendelijk te verwerken.
 • Chromaten arm
 • Zeer goede afdichtende eigenschappen
 • Haarscheur overbruggend
 • Carbonatatie remmend
 • Interne curing vanwege zeer hoog polymeer gehalte
 • Dampdoorlatend
 • Bescherming tegen chloride indringing o.a toepassing bij schampkanten van bruggen en viadukten
 • Vorst- en dooizout bestendig
Verpakking en opslag
32 kg units (9 kg component A en 23 kg component B) Het materiaal dient droog en vorstvrij opgeslagen worden.BETEC FLEX is dan in een goed gesloten verpakking minimaal een jaar houdbaar.
VOORZORG
Zie veiligheidsblad
GEBRUIKSAANWIJZING
Maak het betonoppervlak goed schoon en verwijder los zittende delen.
Meng met een laag toerental  electrische menger voorzien van een dubbele spindel alleen component A en B en geen water toevoegen.Giet de helft van component A in een bijvoorbeeld speciekuip en voeg component B in het geheel hier aan toe. Meng het geheel zodanig tot dat er een klontvrije massa is ontstaan en voeg dan eerst de andere helft van component A onder het mengen hier aan toe . De eerste laag max. 1 mm kan doormiddel van spuiten, spijker roller, kwast etc worden aangebracht. De tweede laag dient binnen 3 dagen te worden aangebracht. De maximale laagdikte mag maximaal 2 mm te zijn.De Betec Flex is na 16 uur beloopbaar en na 3 dagen gering mechanisch belastbaar en na 7 dagen volledig belastbaar.Gereedschap kan voordat het materiaal uitgehard is met leidingwater schoongemaakt worden.De hechtsterkte van de ondergrond moet minimaal 1,0 N/mm2 bedragen. Beschadigingen aan het te behandelen betonoppervlak moeten vooraf gerepareerd wordenmet een BETEC fijnspachtel of met een BETEC reparatiemortel(afhankelijk van de diepte van de beschadiging).
Scheurtjes in het beton dienen voor het aanbrengen van de BETEC FLEX tevens dichtgezet worden met bv BETEC 302/405 HOZ om het weglopen van het materiaal in de constructie te voorkomen.
De eerste laag BETEC FLEX kan ± 24 uur na het aanbrengen van de reparatiemortel op het oppervlak aangebracht worden.
Voordat BETEC FLEX op het oppervlak aangebracht wordt,dient de ondergrond voorbevochtigd worden,zodat deze matvochtig is.
Verwijder voor het aanbrengen van het materiaal de eventueel aanwezige plassen water,bijvoorbeeld d.m.v. lucht.
De ondergrond dient bovendien zoutvrij,uitgehard, vast, vlak, fijnporig, vrij van grindnesten, grote gaten en grote scheuren te zijn.
NABEHANDELING
Na het aanbrengen van BETEC FLEX dient het materiaal minimaal 48 uur beschermd te worden tegen te snelle uitdroging door bijvoorbeeld wind, directe zonnestralen, etc.

Tevens dient de aangebrachte BETEC FLEX minimaal 5 – 7 uur na het aanbrengen beschermd te worden tegen regen.

Artikelcode Betec Flex Betec Flex
  Component A/ 9 ltr kg Component B/23 kg
Materiaal Vloeibaar Poeder (0-0,5 mm)
Kleur Wit Grijs
Spec.gewicht 1.0 1,5 kg
Vaste stof gehalte % 57 100
  Component A/B  
  gemengd  
Verwerkingstemp. +5°C tot + 30 °C  
Verbruik m2 /per mm ca 1.5 kg  
Verwerkingstijd bij 20°C Min. 30 minuten  
Mengverhouding A : B 1 : 2,5  
Consistentie Spuitbaar/Rolbaar/Kwastbaar  
Weerstand positieve druk 15 bar  
Weerstand negatieve druk 15 bar  
Begin binding 1 uur  
Einde binding 2-4 uur  
Uitharding ( 20 °C) 16 uur beloopbaar  
  3 dagen mechanisch belastbaar  
  7 dagen volledig  
Rek bij breuk na 28 dagen :    
Bij 23 gr C Klasse A4: >1.25 mm  
Bij -10 gr C Klasse A3: >0,50 mm  
  uitgehard  
Verbruik :    
Slijtvaste laag (2 x 1 mm) ca 3 kg/m2  
Waterdichtheid EN 12390-8 Waterdicht  
Waterdamp permeabiliteit/diffusie equivalente luchtlaagdikte Sd (m) 4.8  
CO² permeabiliteit/diffusie-equivalente luchtlaagdikte Sd (m) 71
Chloride migratie weerstand (****) (-) Geen diffusie gedetecteerd
Milieuklasse XO t/m XA3  
( 2 mm Betec Flex is gelijk aan 5 cm beton  
Hechsterkte aan beton EN 1542 N/mm2 1.5  
Maximale laagdikte totaal in 2 lagen aan te brengen (mm) 2  
Kleur gemengd materiaal Grijs  
Rekbaarheid 47%  
Scheuroverbrugging max 0,4 mm  
Betec Flex is goedgekeurd door hygiene instituut    
voor gebruik in drinkwaterinstallaties    

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.