Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETOCHEM 500

Beschrijving

BETOCHEM 500 is een watergedragen tweecomponenten primer coating op basis van epoxy. BETOCHEM 500 heeft een zeer goed impregnerend vermogen, is gemakkelijk verwerkbaar, en bezit een uitstekende hechting.

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen gebruikt, welke ruimschoots voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen in eigen laboratorium uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden
 • Als primer of coating voor beton en andere cementgebonden ondergronden
 • Voor het stofvrij afwerken van cementgebonden vloeren
Opslag en Verpakking
2½ , 5, 10 en 20 kg. In goed gesloten originele verpakking op een koele droge plaats, vorstvrij minimaal 6 maanden.
Voorzorgsmaatregelen
Zie informatie op productverpakking, veiligheidsbladen en verwerkingsadvies C.
Applicatie
Door middel van kwast, rolborstel, luchtspuit en airless-spray. Gereedschap is te reinigen met BETOCHEM kwast- en spuitverdunning EP.OndergrondBeton en andere cementgebonden en steenachtige ondergronden. De ondergrond dient schoon, droog en vrij te zijn van stof, vet en vuil en dient verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden. Coating maximaal met 20%water te verdunnen
Ondergrond
Beton en andere cementgebonden en steenachtige ondergronden. De ondergrond dient schoon, droog en vrij te zijn van stof, vet en vuil en dient verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.
Chemicalien bestendig
Raadpleeg chemicalien bestendigheidslijst

 

Artikelcode500
Kleurbetongrijs of op aanvraag
Uiterlijkzijdeglans
Dichtheid [kg/dm³] (20°C)1,6
Vaste stofgehalte [vol.%]40
Verbruik [g/m²] (afhankelijk van de ondergrond)ca. 250 (per laag)
Vlampunt [°C] (DIN 53213) 
 • Component A> 65
 • Component B> 65
Mengverhouding (gew. delen) 
 • Component A21
 • Component B79
Potlife [h] (20°C)ca. 1
Verwerkingstemperatuur [°C]5-35
Droging/doorharding (h) (20°C/65% R.V.) 
Stofdroogna ca. 2 uur
overschilderbaarna ca. 6 uur
beloopbaarna ca. 16 uur
(in systeemopbouw of bij meerdere lagen, geldt een maximale droogtijd 
van 24 uur tussen de lagen, 
tenzij een oppervlakte voorbehandeling plaatsvindt) 
Eventuele Systeemopbouw
BETOCHEM 500
BETOCHEM 2000 (coating; eventueel inzanden)
BETOCHEM 2000 (coating; glans, mat en/of antislip)
Zware belasting
 
BETOCHEM 500 (2 lagen)
* middelzware belasting
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.