Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 405 HOZ

Beschrijving

BETEC 405 HOZ is een krimparme reparatiemortel op basis van hoogovencement die toegepast worden voor constructieve wand- en vloerreparaties.

Typekorrelopbouw [mm]Bijzonderheden
405 HOZ0-0.5hoogovencement
   
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Reparatie van vloeren
 • Afvullen van conusgaten
 • Reparaties aan betonwanden
 • Reparaties in de offshore
 • Reparatie voegen
 • Reparatie prefab betonelementen
 • Kanten klare producten, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Vorst en dooizoutbestendig
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevatten geen aluminiumcement
 • Voldoen aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olie- en vetbestendig
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode405 HOZ
Mortelsoorttroffelmortel
Morteltype [mm]0.5
Laagdikte [mm]2-10
SterkteklasseK30
Milieuklassexo t/m xa3
ToepassingsklasseRC3
Volumevergroting [%]> 0.1 en < 2.0
Uitdrogingskrimp na 90 dagen [mm/m]< 1.2
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken) 
Waterindringing [mm/m]< 10
Vorsten dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm²]< 0.4
Carbonatatiediepte (91 dagen) [mm]< 2
Gehalte aan halogenen [%](m/m)< 0.05
Thermisch uitzettings coëfficient [°C]< 12 x 10-6
Polymeergehalten.v.t.
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorminggeen
Min. verwerkingstemperatuur ** [°C]5
Max. verwerkingstemperatuur [°C]35
Rel. vochtigheid ondergrondmatvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²]>2
WaterdoseringZie voorzijde verpakking
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³]1650
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³]1.90
Druksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag8.0
 • 7 dagen31.5
 • 28 dagen32.0
 • 90 dagen33.0
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag3.0
 • 7 dagen5.5
 • 28 dagen6.0
 • 90 dagen6.6

Voldoet aan CUR aanbeveling 54 Note:Materiaal BETEC 405 HOZ kan gebruikt worden tesamen met de kunststofdyspersie BETEC 410 om er een PCC mortel van te maken. Deze kunststofdyspersie kan worden toegevoegd aan het aanmaakwater, in een mengverhouding afhankelijk van de toepassing en het toepassingsgebied.

Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.