Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 410

Beschrijving

BETEC 410 is een waterverdunbare kunststofdispersie die direkt aan het water toegevoegd kan worden. BETEC 410 wordt toegepast als curing compound ,modificering voor reparatiemortels, vloermortels, etc. Door de optimale kunststofmodificering verhoogt BETEC 410 de verwerkbaarheid en duurzaamheid van de mortel. BETEC 410 kan daarom voor vele doeleinden worden toegepast.

BETEC 410 gaat het voortijdig uitdrogen tijdens het hydratatieproces tegen, zorgt voor een stofarm oppervlak, en werkt vorming van capillaire poriën tegen, waardoor een verhoogde bestendigheid tegen vorst- en dooizouten ontstaat.

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Als hechtlaag om het zuigende vermogen van de ondergrond te verminderen. Dit kan van belang zijn als het arbeidsintensieve natmaken van te voren vanwege uitvoerings-, technische- of economische redenen niet mogelijk is. Voor deze toepassing wordt BETEC 410 met water gemengd, in een verhouding van 1 deel BETEC 410 op 3 tot 5 delen water. Op deze laag NAT-IN-NAT verder werken.
 • Voor gebruik als aanbrandlaag wordt BETEC gietmortel, zoals bijvoorbeeld BETEC 110, aangemaakt met een mengsel van 1 deel BETEC 410 op 5 delen water. Deze hechtlaag met harde bezem krachtig inborstelen, zodat alle poriën gevuld worden. Ook op deze laag NAT-IN-NAT verder werken.
 • Als kunststofmodificering voor reparatiemortels en vloermortels, wordt BETEC 410 met aanmaakwater gemengd. De mengverhouding is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de mortel, maar ligt in de verhouding op 1 deel BETEC 410 op 2 tot 5 delen water.
 • Als curing compound. Voorkomt vroegtijdig uitdrogen van vers gestorte of pas ontkiste beton, mengverhouding 1 deel water : 1 deel 410.
 • Kunststofdispersie met een hoog gehalte aan vaste stof
 • Verdraagt alle gebruikelijke cementsoorten
 • Wateroplosbaar, kan direkt aan het water worden toegevoegd, ook bij hoogalkalische bouwstoffen
 • Bevat geen corrosie veroorzakende bestanddelen
 • Milieuvriendelijk
 • Reduceert de water-cementfaktor
 • Verhoogt de treksterkte en de rekcapaciteit
 • Verbetert de hechting door een betere benatting
 • Minder gevoeligheid voor uitdroging dan bij pure cementmortels
 • Lagere wateropname door hydrofoberende werking, waardoor minder vochtwisselingen
 • Geringere permeabiliteit
 • Verbeterde vorst en dooizout bestendigheid en chemische bestendigheid
Opslag en Verpakking
10 Liter cans (op aanvraag 30 en 200 l) – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Verwerkingsadvies
BETEC 410 verdunnen met schoon leidingwater. Met dit mengsel de mortel aanmaken. Bij verschillende toepassingen kan een andere mengverhouding nodig zijn; het gereedschap is na gebruik met water te reinigen.
 
BETEC 410 als curing compound verdund 1 : 2 met water op het matvochtige betonoppervlak aanbrengen, dit door middel van een curingspuit in twee lagen. Met het nabehandelen zo snel mogelijk aanvangen, maar pas na begin van de binding van het oppervlak. Bij uitgeharde betonoppervlakken, bijvoorbeeld na het ontkisten, kan BETEC 410 met behulp van een kwast of roller worden aangebracht.Het gereedschap is te reinigen met water.
Artikelcode 410
Kleur wit
Basisstof styreen-butadieen copolymeer
  (wateroplosbaar, alkalisch bestendig)
Dichtheid [kg/dm³] 1.08
Gehalte aan vaste stof [%] 47
Filmvormingstemperatuur [°C] 0
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.