Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

Aquatek PLug XF

Beschrijving

Aquatek Plug XF is een snelcement. Deze mortel is uitermate geschikt voor het maken van snelle afdichtingen van bekistingen,spankoppen, lekkages zelfs onder hoge druk.

Type Korrelopbouw (mm)  
Type Korrelopbouw [mm] Bijzonderheden
Aquatek Plug XF  0 – 1  
     
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Snelcement
 • Kant- en klaar product, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Duurzaam
 • Chloriden vrij
 • 1 component
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Kan ook onder water aangebracht worden
 • Materiaal zet uit , welke een permanente afdichting verzekerd
 • Handzame verpakking van 10 kg
 • Verregaand olie- en vetbestendig
 • Gereedschappen reinigen met water
Verpakking en opslag
10 kg emmers – In goed gesloten originele verpakking op een koele droge plaats, vorstvrij minimaal 24 maanden.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.

 

ArtikelcodeAquatek Plug XF  
Mortelsoort Snelcement
Morteltype [mm] 1
Poeder Grijs
Verwerkingstijd 20°C ca 30 seconden
Min. verwerkingstemperatuur [°C] 5
Max. verwerkingstemperatuur [°C] 35
Hechtsterkte aan beton [N/mm2] > 2
Waterdosering zie voorzijde verpakking
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m3] 1.2
Dichtheid aangemaakte mortel [kg/dm3] 2.14
Verbruik 1,45 kg per dm3
Mengverhouding 10 kg verpakking 2,9 tot 3,1 liter water 
Druksterkte [N/mm2] [20°C]  
28 dagen ca 35.0
 
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.