Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 300 HOZ

Beschrijving

BETEC 300 HOZ is een krimparme kunststofgemodificeerde [PCC] cosmetische reparatiemortel met een kunststofvezel op basis van hoogovencement. Deze mortels zijn uitermate geschikt voor handmatig uit te voeren reparaties (PCC) alsmede het nat-spuit-systeem.
BETEC 300 HOZ is ook te leveren in de kleuren lichtgrijs en donkergrijs

 

TypeKorrelopbouw (mm) 
300 HOZ< 0 – 0,15 
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Als afwerklaag
 • Reprofileren van beschadigd beton
 • Dichtpoetsen van luchtporiën
 • Kant- en klaar product, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevat geen aluminiumcement Voldoet aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olie- en vetbestendig
 • Door de nat-spuit-techniek wordt een zeer goede verdichting van de mortel bereikt
 • Zeer lage terugslag
Verpakking en opslag
20 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode300 HOZ
Mortelsoorttroffelmortel
Morteltype [mm]0,15
Laagdikte [mm]1-5 mm
SterkteklasseK30
Milieuklassexa3
ToepassingsklasseR2
Volume vergroting [%]>0,1 en
Uitdrogingskrimp na 90 dagen< 1,2
[krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken] 
Waterindringing [mm]< 10
Vorst- en dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm2]< 0,4
Carbonatatiediepte [91 dagen] [mm]< 2
Gehalte aan halogenen [%]< 0,05
Thermische uitzettingscoefficient [°C]< 15x10-6
Polymeeralkalisch bestendig
Verwerkingstijd20°C ca 15 minuten
Waterafscheiding [bleeding]geen
Min. verwerkingstemperatuur [°C]5
Max. verwerkingstemperatuur [°C]35
Rel. vochtigheid ondergrondmatvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm2]> 0,8
E-module [N/mm2]10.100
Luchtgehalte [%]< 10,0
Waterdoseringzie voorzijde verpakking
Polymeergehalte [%] [m/m]< 20
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m3]1.49
Dichtheid aangemaakte mortel [kg/dm3]1.80
Druksterkte [N/mm2] [20°C] 
1 dag10.0
2 dagen15.0
28 dagen29.0
90 dagen30.0
Buigtrek-sterkte [N/mm2] [20°C] 
2 dagen3.5
7 dagen5.0
28 dagen7.0

Voldoet aan CUR aanbeveling 54

Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.