Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETOCHEM 105 EM

Beschrijving

BETOCHEM 105 EM is een krimparme gietmortel op basis van portlandcement, die toegepast wordt voor het repareren, egaliseren, uitvlakken van betonvloeren cq betonconstructies

Type korrelopbouw [mm]  
105 EM 0 – 1 mm  
105 EM fijn 0-0,1 mm  
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Het egaliseren van betonvloeren
 • Zand- cementdek-, betonvloer reparaties
 • Als uitvlak- onderlaag voor tegels, tapijt, natuursteen, vloercoatings etc.
 • Materiaal is in principe alleen geschikt voor binnen toepassingen, maar kan ook op aanvraag buiten worden toegepast wanneer de mortel wordt voorzien van een stabiele afdichtlaag
 • Kant en klare produkten, eenvoudig en milieu vriendelijk te verwerken
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Extreem vloeibaar
 • Snelle aanvangsterkte
 • Minimale uitdrogingskrimp !
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevatten geen aluminiumcement
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild, of gepord.
 • Is uitstekend te verpompen en aan te maken met onze DEYS 200 groutautomaat
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode Betochem 105 EM (105 EM fijn )
Mortelsoort gietmortel
Morteltype [mm] 1 (0,1)
Giethoogte [mm] 5-30 (0.5 - 10 )
Sterkteklasse K30
Milieuklasse xa1
Waterindringing [mm/m] < 10
Vorsten dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm] < 0.4
Carbonatatiediepte [91 dagen] [mm] < 2
Gehalte aan halogenen [%](m/m) < 0.05
Thermisch uitzettingscofficient [C] < 15 X 10-6
Polymeer ja
Volumevergroting [%] > 0.1 en < 2.0
Vloeimaat [mm]  
 • na 5 minuten > 800 !
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m] < 1.2 mm/m
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken)  
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorming geen
Min. verwerkingstemperatuur [C]* 5
Max. verwerkingstemperatuur [C] 30
Rel. vochtigheid ondergrond matvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm] >2
Waterdosering Zie voorzijde verpakking
Luchtgehalte [%] ca. 5.0
Calculatie hoeveelheid droge mortel (kg/dm) 1.7
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm] 2.0
Druksterkte [N/mm] (20C)  
 • 4 uur 10
 • 1 dag 18
 • 3 dagen 25
 • 7 dagen 33
 • 28 dagen 39
Buig-treksterkte [N/mm] (20C)  
 • 1 dag 4.0
 • 7 dagen 7.0
 • 28 dagen 9.0
Voldoet aan CUR aanbeveling 24 en 54 Verwerkingstijd max. 60 minuten
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.