Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 311 / 330

Beschrijving

BETEC 311 /330 zijn krimparme, kunststofgemodificeerde en kunststofvezel versterkte reparatiemortels op basis van portlandcement. Deze mortels zijn ook uitermate geschikt voor handmatig uit te voeren reparaties [pcc] alsmede het nat-spuit systeem.

 

 

Typekorrelopbouw [mm] 
3110-1 
3300-4 
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Betonreparaties aan bruggen, viadukten, tunnels
 • Betonreparaties in de offshore
 • Betonreparaties aan schoorstenen
 • Betonreparaties in de chemie- en petrochemie
 • Betonreparaties bij rioolwaterzuiveringsinstallaties
 • Kanten klare 1-component kunststof gemodificeerde en vezelversterkte mortel, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Zeer eenvoudig af te werken
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Hoge aanvangsen eindsterkten, waardoor snel belastbaar
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevatten geen aluminiumcement
 • Voldoen aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olieen vetbestendig
 • Betec 330 is goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen
 • Zeer lage terugslag
 • Door de natspuittechniek wordt een zeer goede verdichting van de mortel bereikt
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
BETEC Natspuitsysteem met D200 groutingautomaat
BETEC 031 primer;
BETEC 311/ 330
Artikelcode311330
Mortelsoort troffelmortel
Morteltype [mm]14
   
Laagdikte [mm]  
 • 1 laag (SPCC II)3-1510-20/ 10-40
 • 1 laag (SPCC III) 10-30/ 10-60
   
Wachttijd tussen te spuiten lagen (min/max)  
 • 10°C90-18090-180
 • 20°C60-15060-150
 • 30°C30-12030-120
SterkteklasseK50K50
Milieuklassexo t/m xa3xo t/m xa3
ToepassingsklasseRC3RC3
   
Uitdrogingskrimp [mm/m]  
 • na 7 dagen0.70.6
 • na 91 dagen< 1.2< 1.2
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken)  
Waterindringing [mm/m]< 10 mm< 10 mm
Vorsten dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm²]< 0.4< 0.4
Carbonatatiediepte (91 dagen) [mm]< 2< 2
Gehalte aan halogenen [%]< 0.05< 0.05
Thermisch uitzettings coëfficient [°C]< 15 x 10-6< 15 x 10-6
PolymeerAlkalisch bestendig (verzeept niet)Alkalisch bestendig (verzeept niet)
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorminggeengeen
Min. verwerkingstemperatuur ** [°C]55
Max. verwerkingstemperatuur [°C]3535
Rel. vochtigheid ondergrondmatvochtigmatvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²]>2>2
WaterdoseringZie voorzijde verpakking
Polymeergehalte [%] m/m< 20< 20
Luchtgehalte [%]ca. 5.0ca. 5.0
E-module [N/mm²]3850040500
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³]19302000
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³]2.092.26
   
Druksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 1 dag28.036.0
 • 3 dagen42.045.0
 • 7 dagen52.260.0
 • 28 dagen57.068.0
 • 91 dagen63.577.4
   
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 1 dag6.06.0
 • 3 dagen7.07.0
 • 7 dagen8.67.5
 • 28 dagen9.38.5
 • 91 dagen10.69.0
   
1SPCC II: verwerking boven het hoofd / SPCC III: verwerking op loodrechte constructies.  

Voldoet aan CUR aanbeveling 54 Opmerking: bij gedeeltelijke uitsparingen kunnen laagdikten tot 50 mm in één keer gespoten worden.

Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.