Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 516

Beschrijving

BETEC 516 is een krimparme gietmortel op basis van portlandcement die toegepast wordt voor de zware en middelzware industrie, alsook voor de weg- en waterbouw speciaal ten behoeve van volumineuze aangietingen

Typekorrelopbouw [mm]bijzonderheden
5160-16 
516 hoz*0-16gietmortel op basis van hoogovencement met microsilica

 

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Aanstorten complete pompfundaties inclusief pompkamers
 • Ophogen paalkoppen
 • Aangieten grote sparingen
 • Aan- en ondergieten grote voegovergang constructies
 • Aanstorten grote opleggingen
 • Ondergieten voetplaten
 • Betonreparaties
 • Kanten klare producten, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Zeer hoge aanvangsen eindsterkten
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Goede vloeibaarheid
 • Laag restvochtgehalte [na 3 dagen < 5%]
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevatten geen aluminiumcement
 • Voldoen aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olieen vetbestendig
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild of gepord
 • Door toevoeging van microsilica bij type 516 ontstaat een zeer dichte en homogene betonmatrix
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode516
Mortelsoortgietmortel
Morteltype [mm]16
Giethoogte [mm]400 gewapend tot 700 
SterkteklasseK70
Milieuklassexo t/m xa3
ToepassingsklasseRC3
Volume increase [%]>0.1 en < 2.0
Vloeimaat[mm] 
 • na 5 minuten≥,700
 • na 30 minuten≥,480
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m]0.31
Uitdrogingskrimp na 91 dagen [mm/m]< 1.2
(krimpmeting op niet nabehandelde proefstukken) 
Waterindringing [mm]< 10
Vorst en dooizoutbestendigheid (25 cycli) [mg/mm2)< 0.4
Carbonatatiediepte (91 dagen) [mm]< 2
Gehalte aan halogenen [%] (m/m)< 0.05
Polymeer gehalten.v.t.
Thermisch uitzettingscoefficient [°C]< 15x10-6
Waterafscheiding (bleeding)/ schuimvoriminggeen
Min. verwerkings temp. ** [°C]5
Max. verwerkings temp. [°C]35
Rel.vochtigheid ondergrondmatvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²]> 2
Waterdoseringzie voorzijde verpakking
Calculatie hoeveelheig droge mortel [kg/m³]2130
Dichtheid aangemaakte mortel (kg/dm³)2.37
MPA vorst- en dooizout rapportAanwezig
Druksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag55.0
 • 7 dagen82.0
 • 28 dagen98.0
 • 90 dagen106.0
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag7.1
 • 7 dagen8.9
 • 28 dagen9.5
 • 90 dagen10.4

Voldoet aan CUR aanbeveling 24 en 54 Bij temperaturen beneden 5ºC wintermaatregelen nemen.(materiaal toepasbaar tot -5°C)

Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.