Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETOCHEM 1000

Beschrijving

BETOCHEM 1000 is een tweecomponenten geflexibiliseerde gietmassa op basis van oplosmiddelvrije epoxy, welke goed bestand is tegen diverse chemicaliën.
BETOCHEM 1000 hecht goed op voorbehandeld staal en beton, is waterdicht en na doorharding overschilderbaar. Het materiaal ondervindt geen uithardingskrimp.

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen gebruikt, welke ruimschoots voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen in eigen laboratorium uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden
 • Het opvullen/aangieten van ruimtes bij constructies, machines, opleggingen etc., waarbij enige flexibiliteit gewenst is
 • Het vullen van horizontale, enigszins dilaterende scheuren en voegen in beton
 • Het chemisch verankeren [vastgieten] van onderdelen in horizontale betonoppervlakken.
Opslag en Verpakking
5 kg – In goed gesloten originele verpakking op een koele droge plaats, vorstvrij minimaal 6 maanden.
Voorzorgsmaatregelen
Zie informatie op productverpakking, veiligheidsbladen en verwerkingsadvies C.
Applicatie
Door middel van gieten. Gereedschap is te reinigen met BETOCHEM kwastverdunning EP.
Ondergrond
Beton en andere cementgebonden en steenachtige ondergronden. De ondergrond dient schoon, droog en vrij te zijn van stof, vet en vuil en dient verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.
Chemicaliën bestendigheid
Raadpleeg chemicaliën bestendigheidslijst.
Artikelcode</'.th.'>1000</'.th.'>
Kleur</'.td.'>betongrijs (RAL kleur op aanvraag)</'.td.'>
Uiterlijk</'.td.'>glad en glanzend oppervlak</'.td.'>
Dichtheid [kg/dm³] (20°C)</'.td.'>1.75</'.td.'>
* (Grotere laagdikten dan 5 cm dienen in meerdere lagen te worden aangebracht met een wachttijd van ca. 2 uur. In grotere laagdiktes kan er vanwege de exotherme reactie krimp optreden. Bij afkoeling kan dan scheurvorming ontstaan.)</'.td.'></'.td.'>
Laagdikte [cm]</'.td.'>max. 5 cm (per laag)*</'.td.'>
Verbruik [kg/dm³] (bij 1 mm laagdikte)</'.td.'>1.75</'.td.'>
Vaste stofgehalte [vol.%]</'.td.'>100</'.td.'>
Mengverhouding (gew. delen)</'.th.'></'.th.'>
 • Component A</'.td.'>89.5</'.td.'>
 • Component B</'.td.'>10.5</'.td.'>
Vlampunt [°C] (DIN 53213)</'.th.'></'.th.'>
 • Component A</'.td.'>> 100</'.td.'>
 • Component B</'.td.'>> 100</'.td.'>
Potlife [min] (20°C)</'.td.'>ca. 30</'.td.'>
Verwerkingstemperatuur [°C]</'.td.'>10-35</'.td.'>
Droging/doorharding [h] (20°C/65% R.V 5 cm laagdikte) **</'.th.'></'.th.'>
 • fdroog</'.td.'>na ca. 6 uur</'.td.'>
 • overschilderbaar</'.td.'>na ca. 16 uur</'.td.'>
 • beloopbaar</'.td.'>na ca. 24 uur</'.td.'>
** (in systeemopbouw of bij meerdere lagen, geldt een maximale droogtijd van 24 uur tussen de lagen, tenzij een oppervlakte voorbehandeling plaatsvindt.)</'.td.'></'.td.'>
Treksterkte [N/mm²]</'.th.'></'.th.'>
 • na 7 dagen</'.td.'>1.4</'.td.'>
 • na 28 dagen</'.td.'>3.4</'.td.'>
Rek tot breuk [%]</'.th.'></'.th.'>
 • na 7 dagen</'.td.'>25%</'.td.'>
 • na 28 dagen</'.td.'>10%</'.td.'>
Hardheid shore D</'.th.'></'.th.'>
 • na 7 dagen</'.td.'>60</'.td.'>
 • na 28 dagen</'.td.'>63</'.td.'>
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.