Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 110 / 140 / 180

Beschrijving

BETEC 110, 140 en 180 zijn krimparme gietmortels op basis van portlandcement die toegepast worden voor de zware en middelzware industrie, alsook voor de weg- en waterbouw.

Type korrelopbouw [mm] Bijzonderheden
110 0-1  
140 0-4  
180 0-8  
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Het aangieten van statische- en/of dynamische zwaar belaste constructies, zoals machinefundaties, railconstructies, betonconstructies en voegovergangen
 • Het verlijmen van stekken en ankers, alsmede het aangieten van stekgaten en sparingen
 • Het injecteren van gaingaten in kolommen en voegen in prefab beton
 • Onderwaterreparaties
 • Kant- en klare producten, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Zeer hoge aanvangs- en eindsterkten, waardoor snel belastbaar
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Goede vloeibaarheid
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevatten geen aluminiumcement
 • Voldoen aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olie- en vetbestendig
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild, of gepord
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.

 

Artikelcode 110 140 180
Mortelsoort gietmortel gietmortel gietmortel
Morteltype [mm] 1 4 8
Giethoogte [mm] 5-50 20-200 50-300
Bij gewapende constructies kunnen laagdikten worden aangepast
Sterkteklasse K70 K70 K70
Milieuklasse xo t/m xa3 xo t/m xa3 xo t/m xa3
Volumevergroting [%] > 0.1 en < 2.0 > 0.1 en < 2.0 > 0.1 en < 2.0
Vloeimaat [mm]      
 • na 5 minuten ≥,700 ≥,700 ≥,700
 • na 30 minuten ≥, 600 ≥,600 ≥,600
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m] 0.54 0.62 0.46
(krimpmeting op niet-behandelde proefstukken)      
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorming geen geen geen
Min. verwerkingstemp.** [°C] 5 5 5
Max. verwerkingstemp. [°C] 35 35 35
Rel. vochtigheid ondergrond matvochtig matvochtig matvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²] > 2 > 2 > 2
Waterdosering zie voorzijde verpakking
E-module [N/mm²] 33000 34700 35000
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³] 1950 1990 2060
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³] 2.2 2.2 2.3
MPA vorst- dooizout rapport Aanwezig Aanwezig Aanwezig
Druksterkte [N/mm²] (20°C)      
 • 1 dag 48.0 54.0 44.0
 • 3 dagen 63.0 65.0 61.0
 • 7 dagen 79.0 83.0 78.0
 • 28 dagen 94.0 96.0 90.0
 • 90 dagen 104.0 107.0 99.0
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)      
 • 1 dag 7.5 7.5 6.5
 • 7 dagen 11.5 11.5 9.5
 • 28 dagen 12.0 12.0 10.0
 • 90 dagen 12.5 12.5 10.5
Voldoet aan CUR aanbeveling 24 ** Bij temperaturen beneden 5ºC wintermaatregelen nemen.(materiaal toepasbaar tot -5ºC)
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.