Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETOCHEM 2000

Beschrijving

BETOCHEM 2000 is een tweecomponenten coating op basis van oplosmiddelvrije epoxy, welke bestand is tegen water, schoonmaakmiddelen, oliën, vetten en diverse chemicaliën. BETOCHEM 2000 is een eenvoudig te verwerken coating en is slag-, stoot- en slijtvast.

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen gebruikt, welke ruimschoots voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen in eigen laboratorium uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden
 • Als coating in systemen voor vloeren in magazijnen, garages, op galerijen en balkons
 • Als bescherming van stalen-, minerale en houten ondergronden welke aan slijtage en erosie onderhevig zijn
Opslag en Verpakking
3, 6 en 12 kg. In goed gesloten originele verpakking op een koele droge plaats, vorstvrij minimaal 6 maanden.
Voorzorgsmaatregelen
Zie informatie op productverpakking, veiligheidsbladen en verwerkingsadvies C.
Applicatie
Door middel van kwast of rolborstel. Gereedschap is te reinigen met BETOCHEM kwastverdunning EP
Ondergrond
Beton en andere cementgebonden en steenachtige ondergronden. De ondergrond dient schoon, droog en vrij te zijn van stof, vet en vuil en dient verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden voor betonvloeren bij applicatie van een dampdicht systeem. Een stalen ondergrond dient roestvrij te zijn om eventueel te worden voorzien van een geschikte roestwerende primer.
Chemicaliën bestendigheid
Raadpleeg chemicaliën bestendigheidslijst.
Artikelcode2000
KleurRAL kleuren
Uiterlijkglanzend
Dichtheid [g/dm3](20°C)1.7
Verbruik [g/dm³] (bij 1300 um laagdikte)510
Laagdikte [um]300
Vaste stofgehalte [vol.%]100
Mengverhouding (gew. delen) 
 • Component A83.5
 • Component B16.5
Vlampunt [°C] (DIN 53213) 
 • Component A> 65
 • Component B> 65
Potlife [min] (20°C)ca. 35
Verwerkingstemperatuur [°C]20
Droging/doorharding [h] (20°C/65% R.V/laagdikte 300 µm) 
 • Stofdroogna ca. 6 uur
 • overschilderbaarna ca. 16 uur
 • beloopbaarna ca. 16 uur

(in systeemopbouw of bij meerdere lagen, geldt een maximale droogtijd van 24 uur tussen de lagen, tenzij een oppervlakte voorbehandeling plaatsvindt.)

Systeemopbouw
BETOCHEM 500 (impregneer)Opmerking
BETOCHEM 2000Indien gewenst deze laag instrooien met kwartsiet
BETOCHEM 2000
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.