Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 240

Beschrijving

BETEC 240 is een krimparme gietmortel op basis van portlandcement, welke speciaal ontwikkeld is voor moeilijk bereikbare en grotere oppervlakken. BETEC 240 wordt toegepast voor statische- en/of dynamische zwaar belaste constructies en zwaar rotating equipment, zoals onder andere windturbines.

Type korrelopbouw [mm] bijzonderheden
240 0-5  
     
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • De BETEC 240 is bijzonder geschikt voor het ondergieten van zware en grote constructies, welke binnen korte tijd wederom in bedrijf gesteld dienen te worden.
 • Aangieten van machines zoals compressoren, turbines, grote pompen, etc.
 • Aangieten van railconstructies, voetplaten en ankers
 • Aangieten van opleggingen van bruggen, viadukten, etc.
 • Aangieten van zwaar belaste fundaties zoals wind turbines
 • •Kanten klaar product, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Uitstekende vloei-eigenschappen
 • Hoge aanvangsen eindsterkten, waardoor snel belastbaar
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevat geen aluminiumcement
 • Voldoet aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olieen vetbestendig
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild, of gepord
 • Door toevoeging van microsilica ontstaat een zeer dichte en homogene mortelmatrix en een zeer geringe permeabiliteit

 

Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij. In de originele en gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode 240
Mortelsoort gietmortel
Morteltype [mm] 5
Giethoogte [mm] vanaf 25 mm
Sterkteklasse C90/105
Milieuklasse xo t/m xa3
Volumevergroting [%] > 0.1 en < 2.0
Verwerkingstijd (min) 50-70 
Vloeimaat [mm]  
 • na 5 minuten ≥,780
 • na 30 minuten ≥,700 (!)
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m] 0.86
   
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken)  
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorming geen
Min. verwerkingstemperatuur ** [°C] 5
Max. verwerkingstemperatuur [°C] 35
Rel. vochtigheid ondergrond matvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²] >2
Waterdosering Zie voorzijde verpakking
E-module [N/mm²] 35700
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³] 2100
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³] 2.34
Druksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 1 dag 70.0
 • 7 dagen 91.0
 • 28 dagen 117.0
 • 56 dagen 125.0
 • 90 dagen 127.0
Sterkte klasse C90/105
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 1 dag 10.0
 • 7 dagen 14.0
 • 28 dagen 16.0
Voldoet aan CUR aanbeveling 24 ** Bij temperaturen beneden 5ºC wintermaatregelen nemen.(materiaal toepasbaar tot -5ºC)
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.