Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

EH 188

Beschrijving

EH 188 is een injectiehulpstof zoals EH 181 en vervanger van de EH 183, welke wij vroeger leverden onder de naam van Tricosal 183 en 187, echter met zeer sterke plastficerende eigenschappen  en welke toegepast kunnen worden voor het vervaardigen van hoogwaardige injectiemortels voor het constructief injecteren van voorspankanalen , groutankers, maar ook  voor het vullen van holle ruimten onder  bijvoorbeeld betonplaten, betonconstructies e.d., alsmede het stabiliseren van de bodemgesteltheid, het vullen/injecteren van spouwmuren etc. Door de injectiehulpstof EH 188 verkrijgt de aangemaakte injectiemortel zeer gunstige vloei- eigenschappen en hogere sterkte-ontwikkeling, vermindert het ontstaan van bleeding en reduceert de waterbehoefte en compenseerd de plastische krimp.

EH 188 wordt al decennia lang over de gehele wereld met zeer veel succes door vele rijks- en overheidsinstanties, ingenieursburo’s, bouwbedrijven etc voorgeschreven en toegepast. 

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Injecteren van voorspankanalen.
 • Injecteren van losliggende vloeren
 • Injecteren van groutankers
 • Bodeminjecties
 • Injecteren/stabiliseren van betonconstructies
 • Injecteren van spouwmuren
 • Vermindert het ontstaan van bleeding
 • Vermindert de waterbehoefte
 • Verbetert zeer sterk het vloeivermogen
 • Geringe vertraging om ook lange voorspankanalen te kunnen injecteren
 • De minimale waterdosering verlaagt de porositeit van de mortel en verhoogt de resistentie
 • De dichtere homogeniteit van de injectiemortel beschermt de wapening tegen corrosie
Opslag en Verpakking
0,5 kg zakjes, verpakt in dozen van 25 kg of per 25 kg zakken en 750 kg per pallet – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 24 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Werking
De werking van de EH 188 hulpstof is van meerdere faktoren afhankelijk, zoals plaatselijke omstandigheden (weer, luchtvochtigheid, etc.); kwaliteit, merk, soort en ouderdom van het toegepaste cement; water-cementfaktor; morteltemperatuur; etc. De verhardingstijd kan licht fluktueren, afhankelijk van bovengenoemde omstandigheden. In het algemeen is de verwerkingstijd echter zodanig, dat ook het compleet afvullen van zeer lange voorspankanalen mogelijk is, terwijl ook het na-injecteren geen probleem vormt. De toegelaten hoeveelheid mag hoogstens 0.20 % tot 1,50% per kg cement bedragen, aanbevolen wordt 1 % per kg cement.
Gebruiksaanwijzing
EH 188 mag alleen met portlandcement gemengd worden die voldoet aan de eisen NEN 3550 en een minimale sterkteklasse van 32.5.
Het verdient aanbeveling de injectiemortel met een colloidaal menger aan te maken.De grondstoffen moeten vooraf zorgvuldig afgewogen te worden. De aanbevolen doseer volgorde is water/cement/EH 188.
Vervolgens het geheel minimaal 4 minuten intensief mengen, bij hoge temperaturen de mortel niet te lang mengen, anders stijft de mortel te snel aan en is niet goed meer te verwerken.Om ontmenging te voorkomen dient het materiaal in beweging gehouden te worden en binnen een half uur na aanmaak verwerkt te worden.Voor elke toepassing van de injectiemortel dient de mengsel samenstelling en de manier van injecteren aan een geschiktheidsonderzoek onderworpen te worden, u kunt hiervoor ook onze technische dienst raadplegen.
Artikelcode  EH 188
Type materiaal poeder
Toevoeging EH (injectiehulpstof)
Maximaal toegelaten dosering [%/kg]1 0,20 tot 1,5%
Aanbevolen toevoeging (g/kg)1 1%
(overdosering en koele weersomstandigheden zorgen voor uithardingsvertraging)  
Voor voorgespannen beton toelaatbaar DIN 4227 deel 5
(geschiktheidstest voor toepassing is aan te bevelen)  
Kleur wit/licht grijs
Fysiologisch kan huid of oog irritaties veroorzaken ( zie veiligheidsblad)
Oplosbaarheid in water
Schudgewicht [kg/dm³] 0.95
Chloridegehalte [%] < 0.01 (te verwaarlozen)
pH-waarde ca.9.0
De basisuitvoering (EH injectiehulpstof) wordt gecontroleerd door het Materialprüfungsamt Nordrhein-West (Überwachung)  
1 = t.o.v. cementgewicht Testrapporten EH 188 injectiehulpstof is een toevoeging voor beton, en is door het instituut voor Bouwtechniek in Berlijn toegelaten. EH 181/188 injectiehulpstof voldoet overeenkomstig de eisen van "Richtlijnen voor de toewijzing van onderzoekskenmerken voor betontoevoegingen"(Duitse richtlijn: PA V II-6/110.1).

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.