Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 600 MULTIFLOW 0-5 R

Beschrijving

BETEC MULTIFLOW 600 0-5 R is een krimparme gietmortel op basis van portlandcement, die toegepast wordt voor grotere volumen in de zware- en middelzware industrie, alsook voor de weg- en waterbouw .

 

Type korrelopbouw [mm]  
600 0 – 5  
     
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Het aangieten van statische- en/of dynamische zwaar belaste en grote constructies, zoals machine fundaties, railconstructies, betonconstructies en voegovergangen.
 • Het verlijmen van stekken en ankers, alsmede het aangieten van stekgaten en sparingen.
 • Het injecteren van gaingaten in kolommen en voegen in prefab beton.
 • Kant en klare producten, eenvoudig en milieu vriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp/ zeer lage hydratatie warmte ontwikkeling
 • Extreem vloeibaar
 • Snelle aanvangs- en eindsterkten
 • Vorst en dooizoutbestendig
 • Minimale uitdrogingskrimp !
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevatten geen aluminiumcement
 • Giethoogte 20 – 600 mm !
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild, of gepord.
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode Multiflow 600
Mortelsoort gietmortel
Morteltype [mm] 5
Giethoogte [mm] 20-600
Sterkteklasse K70
Milieuklasse x0 t/m xa3
Waterindringing [mm/m] < 10
Vorsten dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm²] < 0.4
Carbonatatiediepte [91 dagen] [mm] < 2
Gehalte aan halogenen [%](m/m) < 0.05
Thermisch uitzettingscoëfficient [°C] < 15 X 10-6
Polymeer n.v.t.
Volumevergroting [%] > 0.1 en < 2.0
Vloeimaat [mm]  
 • na 5 minuten > 680 (> 460 SF)
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m] 0.23
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken)  
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorming geen
Min. verwerkingstemperatuur [°C]* 5
Max. verwerkingstemperatuur [°C] 35
Rel. vochtigheid ondergrond matvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²] >2
Waterdosering Zie voorzijde verpakking
Luchtgehalte [%] ca. 5.0
E-module [N/mm²] 32000
Calculatie hoeveelheid droge mortel (kg/m³) 2,0
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³] 2.3
Druksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 4 uur 28
 • 1 dag 38
 • 7 dagen 73
 • 28 dagen 80
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 1 dag 6
 • 7 dagen 8
 • 28 dagen 10
Voldoet aan CUR aanbeveling 24 en 54 ** Bij temperaturen beneden 5ºC wintermaatregelen nemen.(materiaal toepasbaar tot -5ºC) Verwerkingstijd max. 30-45 minuten
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.