Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 209

Beschrijving

BETEC 209 is een cementgebonden krimparme gietmortel op basis van portlandcement, die zeer gunstig geprijsd is en welke toegepast wordt voor lichte-, middelzware- en zware belastingen, alsmede onderwater injecties.

Typekorrelopbouw [mm]Bijzonderheden
2090-0.3Uitstekend te injecteren c.q. aan te gieten
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Aangieten van prefab betonconstructies
 • Injecteren van grondankers
 • Injecteren, ondergieten van voetplaten
 • Injecteren van voorspankanalen
 • Injectiemortel ten behoeve van vijzelwerkzaamheden
 • Injecteren van holle ruimtes onder vloeren
 • Injectiemortel voor ankers/ betonstaal
 • Injecteren van koelleidingen
 • Injecteren onderwater constructies
 • Kant en klare produkten, eenvoudig en milieu vriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding
 • Goede aanvangs en eindsterkten
 • Vorst en dooizoutbestendig
 • Goede vloeibaarheid
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevatten geen aluminiumcement
 • Voldoen aan de eisen gesteld aan spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olie en vetbestendig
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild, of gepord.
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode209
MortelsoortInjectiemortel
Morteltype [mm]< 0.3
Giethoogte [mm]5-40
SterkteklasseK50
Mileuklassexa3
Volumevergroting [%]ca. 1.5
Vloeimaat [mm] 
na 5 minuten700
na 30 minuten550
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m]0.65
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken) 
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorminggeen
Min. verwerkingstemperatuur [°C]*5
Max. verwerkingstemperatuur [°C]35
Verwerkingstijd (min) (bij 20°C)50-70
Rel. vochtigheid ondergrondmatvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²]>2
WaterdoseringZie voorzijde verpakking
Calculatie hoeveelheid droge mortel (kg/m³)1600
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³]2.044
Druksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag40.0
 • 3 dagen47.5
 • 7 dagen63.0
 • 28 dagen80.0
 • 90 dagen91.0
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag5.0
 • 3 dagen5.5
 • 7 dagen7.3
 • 28 dagen9.6
 • 90 dagen10.8

Voldoet aan CUR aanbeveling 24.

Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.