Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETOCHEM Plamuur (50-50)

Beschrijving

BETOCHEM Plamuur is een krimpvrije twee componenten plamuur op basis van oplosmiddelvrije epoxy, welke bestand is tegen diverse chemicalien en overschilderbaar is met vele verftypen. BETOCHEM Plamuur kan toegepast worden voor horizontale en verticale reparaties en is waterdicht. Het aanbrengen van 3 mm laagdikte BETOCHEM Plamuur is gelijk aan 50 mm betondekking.BETOCHEM

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen gebruikt, welke ruimschoots voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen in eigen laboratorium uitvoerig getest op kwaliteit.

Verpakking en opslag
5, 7,5 en 15 kg en voor de plamuur 50/50 is dit 10 of 40 kg verpakking In origineel gesloten verpakking op koele droge plaats minimaal 6 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie informatie op productverpakking, veiligheidsbladen en verwerkingsadvies C.
Applicatie
Door middel van plamuurmes, troffel, spaan en voegspijker
Chemicaliën bestendigheid
Raadpleeg chemicaliën bestendigheidlijst
ArtikelcodePlamuur
Kleurbetongrijs (RAL kleur op aanvraag)
Dichtheid [kg/dm³] (20°C)1.7
Verbruik [kg/m²] (bij 1 cm laagdikte)17.0
Laagdikte [mm]3-40
Vaste stofgehalte [vol.%]100
Mengverhouding [gew.delen] 
 • Component A50
 • Component B50
Vlampunt [°C] (DIN 53213) 
Component A> 100
Component B> 100
Potlife [min.] (20°C)ca. 120
Verwerkingstemperatuur [°C]10-35 
Verwerkingstemperatuur winter [°C]0-35
Droging/doorharding [h] (20°C/65% R.V/ 
 • stofdroogna ca. 8
 • overschilderbaarna ca. 24
 • beloopbaarna ca. 24
(in systeemopbouw of bij meerder lagen, geldt een maximale droogtijd van 24 uur tussen de lagen, tenzij een oppervlakte voorbehandeling plaatsvindt.) 
Druksterkte [N/mm²]63
Buigtreksterkte [N/mm²]21
E-modules [N/mm²]ca. 2873
Schuifsterkte [N/mm²]29.3
Treksterkte [N/mm²]12
Lin.uitz.coëfficiënt[-5 K-1]ca. 4.8 x 10 (-5) x K (-1)

 

Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.