Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETOCHEM 332 RAPID

Beschrijving

Betochem 332 Rapid is een bijna geurloze, zeer snel uithardende 2-componenten kunstharsmortel op basis van methylacrylaten. (Puma)

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen gebruikt, welke ruimschoots voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen in eigen laboratorium uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden

Betochem 332 RAPID wordt veelal toegepast op die plekken waar weer zeer snel zware belastingen kunnen plaatsvinden zoals op industrie vloeren, op allerlei zwaar belastte verkeers gebieden, luchthavens en landingsbanen, koelhuizen , anker verlijmingen etc en speciaal ook voor gebruik tot -10 grC.

Verpakking en opslag
10 of 25 kg – In goed gesloten originele verpakking op een koele droge plaats, vorstvrij minimaal 2 jaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie informatie op productverpakkingen, veiligheidsbladen en verwerkingsadvies C.
Applicatie
Door middel van gieten, troffel, spaan. Het gereedschap is te reinigen met Betochem Cleaner.
Ondergrond
Beton, cementgebonden, steenachtige en metalen ondergronden. De ondergrond dient schoon, droog en vrij te zijn van cementhuid, stof, vet, vuil en dient verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden. Bij zeer dichte ondergrond, deze goed opruwen d.m.v. stralen of boucharderen. Metalen ondergronden van corrosieproducten ontdoen en zonodig een primerlaag aanbrengen.
Chemicaliën bestendigheid
Raadpleeg chemicaliën bestendigheidlijst
Artikelcode 332 rapid
Kleur Lichtgrijs
Dichtheid [kg/dm³] (20°C) 2.1
Verbruik [kg/m²] (bij 1 cm laagdikte) 21
 •  bij laagdikten > 30 mm per arbeidsgang de mortel 30% verschralen met gedroogd kwartszand 2-8 mm.  
Vaste stofgehalte [vol.%] 100
Mengverhouding [gew. delen]  
 • Component A 2 (5)
 • Component B 8 (20)
Potlife (20°C) 10 min
Verwerkingstemperatuur [°C] -10 tot 35
Temperatuur ondergrond > 0ºC
Belastbaar Na ca.0,5 uur
Druksterkte bij 20ºC [N/mm²]  
 • na 3 uur ca. 60
 • na24 uur ca. 80
Buigtreksterkte [N/mm²] 26.5
E-modules [N/mm²] 6900
Schuifsterkte [N/mm²] 5
Hechtsterkte op beton > 2 N/mm²
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Kunststoffen [C]
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.