Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETOCHEM 3700

Beschrijving

BETOCHEM 3700 is een krimpvrije drie componenten reparatiemortel op basis van oplosmiddelvrije epoxy, welke bestand is tegen diverse chemicalien en overschilderbaar is met vele verftypen.
BETOCHEM 3700 kan toegepast worden voor horizontale en verticale reparaties, en is bij een grotere laagdikte vanaf 7 mm waterdicht.

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen gebruikt, welke ruimschoots voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen in eigen laboratorium uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden
 • Als reparatiemortel voor alle voorkomende betonschade in woning en utiliteitsbouw, zoals bijvoorbeeld lateien, balkons, galerijen, kolommen, consoles, etc.
 • Als uitvulmortel voor grindnesten, niet dilaterende scheuren, voegen en naden
 • Als bescherming van vrijliggende wapening
 • Kunsthars voegovergang balken
Opslag en Verpakking
113,5 kg en 138,5 kg – In goed gesloten originele verpakking op een koele droge plaats, vorstvrij minimaal 6 maanden.
Voorzorgsmaatregelen
Zie informatie op productverpakking, veiligheidsbladen en verwerkingsadvies C.
Applicatie
Door middel van plamuurmes, troffel, spaan en voegspijker. Gereedschap is te reinigen met BETOCHEM kwastverdunning EP.
Ondergrond
Beton en andere cementgebonden ondergronden. De ondergrond dient schoon, droog en vrij te zijn van stof, vet en vuil en dient verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden. Wapeningsstaal ontroesten tot Sa 2½.
Chemicaliën bestendigheid
Raadpleeg chemicaliën bestendigheidslijst.
Artikelcode3700
Kleurnaturel (RAL kleuren op aanvraag)
Dichtheid [kg/dm³] (20°C)2.1
Verbruik [kg/m²] (1 cm laagdikte)21
Laagdikte [cm]max. 15
Vaste stofgehalte [vol.%]100
Verpakking113.5 kg en 138,5 kg sets
Vlampunt [°C] (DIN 53213)
 • Component A> 65
 • Component B> 65
Potlife [min] (20°C)ca. 30
Verwerkingstemperatuur [°C]10-30
Droging/doorharding (h) (20°C/65% R.V./laagdikte 7 mm)
stofdroogna ca. 5 uur
overschilderbaarna ca. 16 uur
beloopbaarna ca. 16 uur
(in systeemopbouw of bij meerdere lagen, geldt een maximale droogtijd van 24 uur tussen de lagen, tenzij een oppervlakte voorbehandeling plaatsvindt.)
Druksterkte [N/mm²] (20°C)> 80
Buigtreksterkte [N/mm²]> 25
Schuifsterkte [N/mm²]15
Lineaire verhardingskrimp0
Lineaire uitzettingscoëfficient (5K1)1.8 x 10 (-5)
Hechtsterkte aan beton> 2 N/mm²
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.