Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETOCHEM 3100

Beschrijving

BETOCHEM 3100 stelmortel is een oplosmiddelvrije tweecomponenten stelmortel op basis van hoogwaardige epoxyhars.
BETOCHEM 3100 stelmortel bereikt na korte tijd reeds een hoge druksterkte. De stelmortel hard goed door bij lage temperaturen en heeft een geringe exotherm.
BETOCHEM 3100 is niet gevoelig voor verhardingskrimp en is goed bestand tegen chemicaliën.

Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen gebruikt, welke ruimschoots voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen in eigen laboratorium uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden
 • BETOCHEM 3100 is de ideale mortel voor constructies die aan trillingen en/of chemische belasting bloot staan. Door het non-exotherme gedrag is het materiaal zeer goed toepasbaar in de chemische- en petrochemische industrie.
 • Het stellen van profielen, oplegblokken, etc.
Opslag en Verpakking
5 kg – In goed gesloten originele verpakking op een koele droge plaats, vorstvrij minimaal 12 maanden.
Voorzorgsmaatregelen
Zie informatie op productverpakking, veiligheidsbladen en verwerkingsadvies C.
Applicatie
Door middel van een troffel, etc. Voor het tixotroperen van het materiaal kan BETOCHEM Verdikker worden toegevoegd; de dosering is afhankelijk van de toepassing, maar zal in het algemeen 50 gram per set van 5 kg bedragen. Verdikker wordt toegevoegd vanaf 10 mm laagdikte e.e.a. afhankelijk van de temperatuur. Gereedschap is te reinigen met BETOCHEM kwastverdunning EP.
Ondergrond
Beton, andere cementgebonden en steenachtige ondergronden en metaal. De ondergrond dient schoon, droog en vrij te zijn van stof, vet en vuil en dient verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden. Metalen ondergronden ontdoen van corrosieproducten en zonodig een primerlaag aanbrengen.
Chemicaliën bestendig
Raadpleeg chemicaliën bestendigheidslijst.
Artikelcode3100
Kleurbetongrijs (RAL kleuren op aanvraag)
Dichtheid [kg/dm³] (20°C)2.2 - 2.3
Verbruik [kg/m²] (1 cm laagdikte)22
Laagdikte [cm]max. 4
Vaste stofgehalte [vol.%]100
Mengverhouding (gew. delen) 
 • Component A95.2
 • Component B4.8
Vlampunt [°C] (DIN 53213) 
 • Component A> 100
 • Component B> 100
Potlife [h] (20°C)ca. 1
Verwerkingstemperatuur [°C]5-35
Droging/doorharding (h) (20°C/65% R.V./laagdikte 3 cm) 
stofdroogna ca. 4 uur
overschilderbaarna ca. 16 uur
beloopbaarna ca. 16 uur
(in systeemopbouw of bij meerdere lagen, geldt een maximale droogtijd van 24 uur tussen de lagen, tenzij een oppervlakte voorbehandeling plaatsvindt.) 
Druksterkte [N/mm²] (20°C)89
Buigtreksterkte [N/mm²]39
E-module [N/mm²]3063
Schuifsterkte [N/mm²]30
Treksterkte [N/mm²]16
Lineaire uitzettings coëfficient (5K1)3.5 x 10
Exotherm gedrag [°C]ca. 15 boven verwerkingstemperatuur
H.D.T [°C]70
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.