Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 860 Floortop

Beschrijving

BETEC 860 is een staalvezel versterkte mortel op basis van portlandcement, welke toegepast wordt voor zwaar belaste constructies. Door toepassing van staalvezels, welke reeds vooraf in de fabriek aan de droge mortel worden toegevoegd, verkrijgt het materiaal zeer hoge buig-, trek- en splijttreksterkten.

Buig-treksterkte (BRL5060) NEN.EN 14651

Typekorrelopbouw [mm] 
8600-4 
8600-16 
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Als zeer hoge slijtvaste industrievloer
 • Dekreparaties, waar na zeer korte tijd asfalt over wordt aangebracht
 • Reparaties start- en landingsbanen
 • Voegovergang constructies [dorpelbalken]
 • Reparatie betonwegen, brugdekken, etc.
 • Reparatie laad- en losplatforms
 • Kanten klare producten, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Zeer hoge aanvangsen eindsterkten, waardoor snel belastbaar (ook thermisch)
 • Vorst en dooizoutbestendig
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevat geen aluminiumcement
 • Voldoet aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olie en vetbestendig
 • Door de ingemengde staalvezels verkrijgt het materiaal optimale eigenschappen om krachten op te nemen en om spanningen te verdelen, welke bijv. ontstaan door temperatuursinvloeden.
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.

 

Artikelcode860
Mortelsoorttroffelmortel
Morteltype [mm]4/ 16
Laagdikte> 15 mm
SterkteklasseK70
Milieuklassexo t/m xa3
  
ToepassingsklasseRC1
Uitdrogingskrimp 
 • na 7 dagen [mm/m]0.54
 • na 91 dagen [mm/m]< 1.2
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken) [mm/m] 
Waterindringing [mm/m]< 10 mm
Vorst en dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm²]< 0.4
Carbonatatiediepte (91 dagen) [mm]< 2
Gehalte aan halogenen [%]< 0.05
Thermisch uitzettings coëfficient [°C]< 15 x 10-6
Polymeergehalten.v.t.
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorminggeen
Volumevergroting [%]> 0.1 en < 2.0
Min. verwerkingstemperatuur ** [°C]5
Max. verwerkingstemperatuur [°C]35
Rel. vochtigheid ondergrondmatvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²]>2
Buig-treksterkte (brl 5060)NEN.EN 14651
WaterdoseringZie voorzijde verpakking
E-module [N/mm²]43000
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³]2200
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³]2.42
Druksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag71.0
 • 7 dagen107.0
 • 28 dagen128.0
 • 90 dagen135.0
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C) 
 • 1 dag16.1
 • 7 dagen18.1
 • 28 dagen19.7
 • 90 dagen21.4

Voldoet aan CUR aanbeveling 54 ** Bij temperaturen beneden 5ºC wintermaatregelen nemen.(materiaal toepasbaar tot -5ºC)

Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.