Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 2500

Beschrijving

BETEC 250(0) is een krimparme gietmortel op basis van portlandcement met microsilica, welke speciaal is ontwikkeld is voor het aangieten voor statische-en/of dynamisch zwaarbelaste constructies van onshore windturbines  en daarom ook getest op vermoeidheid belastingen.

 Vermoeidheidweerstand grafiek (Compleet rapport op aanvraag ter beschikking)

Type korrelopbouw [mm] bijzonderheden
250(0) 0-5  
     
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • De BETEC 250(0) is bijzonder geschikt voor het ondergieten van zware en grote constructies,zoals onshore windturbines welke binnen korte tijd wederom in bedrijf gesteld dienen te worden.
 • Aangieten van machines zoals compressoren, turbines, grote pompen, etc.
 • Aangieten van railconstructies, voetplaten en ankers
 • Aangieten van opleggingen van bruggen, viadukten, etc.
 • Aangieten van zwaar belaste fundaties
 • Kanten klaar product, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Uitstekende vloei-eigenschappen
 • Hoge aanvangsen eindsterkten, waardoor snel belastbaar
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevat geen aluminiumcement
 • Voldoet aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olieen vetbestendig
 • Kan zonder gevaar voor ontmenging worden verpompt, getrild, of gepord
 • Door toevoeging van microsilica ontstaat een zeer dichte en homogene mortelmatrix en een zeer geringe permeabiliteit
Opslag en Verpakking
25 kg zakken – Droog en vorstvrij. In de originele en gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode 250(0)
Mortelsoort gietmortel
Morteltype [mm] 5
Giethoogte [mm] ›15
Sterkteklasse K70
Milieuklasse x0 t/m xa3
Volumevergroting [%] ca 0,9  DIN EN 445
Vloeimaat [mm]  
 DAfStb-Richtlinie Vergussbet A2 (600-690)
 Verwerkingstijd ca 30 minuten
Uitdrogingskrimp SKVB 0 /DAfStb-Richtlinie Vergussbeton
(krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken)  
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorming geen
Min. verwerkingstemperatuur ** [°C] 5
Max. verwerkingstemperatuur [°C] 35
Rel. vochtigheid ondergrond matvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm²] >2
Waterdosering Zie voorzijde verpakking
E-module [N/mm²] 41000 DIN 1048-5:1991
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³] 2100
Dichtheid aangemaakt mortel [kg/dm³] 2.3
Druksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 1 dag 72.0
 • 3 dagen 86.0
 • 7 dagen 109.0
 • 28 dagen 125.0
Sterkte klasse C100/115 DIN EN 206-1:2001
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 1 dag 10.0
 • 7 dagen 14.0
 • 28 dagen 16.0
 • 90 dagen 17.0
Voldoet aan CUR aanbeveling 24 ** Bij temperaturen beneden 5ºC wintermaatregelen nemen.(materiaal toepasbaar tot -5ºC)
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Gietmortels (cementgebonden) [A]

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.