Deys Betontechniek B.V.

Giet- en ondersabelingsmortels,Betonreparatie producten, Injectieproducten, Kunststoffen, Mortelpompen, Voegovergang constructies

Deys Targets
 • Chemie- en petrochemie

 • Deltawerken

 • Zeesluis IJmuiden

 • Havens

 • Industrie

 • Offshore

 • Elektriciteitscentrales

 • Rijkswaterstaat

 • Spoorwegen

 • Utiliteitsbouw

 • Vliegvelden

 • Waterzuivering

 • Weg- en waterbouw

 • windmolens

  Windturbines

BETEC 1005 BETOSEA

Beschrijving

BETEC 1005 is een cementgebonden kunststofgemodificeerde [PCC] reparatiemortel, welke speciaal is ontwikkeld voor de meest voorkomende reparaties onder water. BETEC 1005 BETOSEA geeft een uitstekende hechting aan de bestaande betonconstructies en spoelt niet uit.

Type korrelopbouw [mm]  
1005 0-1  
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • BETEC 1005 is geschikt voor alle voorkomende onderwater reparaties, zoals betonschaden in de meest uitgebreide zin b.v. grindnesten, afgebroken hoeken, herstel voegen in metselwerk etc.
 • Kanten klaar product, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevat geen aluminiumcement
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Doordat het product cementgebonden is, zorgt het ervoor dat het alkalisch milieu hersteld wordt, waardoor deze de passieve bescherming vormt van betonstaal.
Opslag en Verpakking
20 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Voorbehandeling van de ondergrond
De ondergrond dient vrij te zijn van verontreinigingen zoals olie, cementhuid, vet, aangetast beton, losse delen, etc. Voor het aanbrengen algaangroei verwijderen, dan gelijk BETEC 1005 BETOSEA aanbrengen. Wel dient men er rekening meet te houden, dat het aangebrachte materiaal tegen stroming en golfslag beschermd moet worden.

 

Artikelcode 1005
Mortelsoort troffelmortel
Morteltype [mm] 1
Sterkteklasse K30
Milieuklasse x0 t/m xa3
Uitdrogingskrimp na 7 dagen [mm/m] Bij onderwatetoepassing: geen
Krimp na 91 dagen [mm/m] Bij onderwatetoepassing: geen
Waterindringing [mm/m] < 10 mm
Vorsten dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm²] < 0.4
Carbonatatiediepte (91 dagen) [mm] < 2
Gehalte aan halogenen [%] < 0.05
Thermisch uitzettings coëfficient [°C] < 15 x 10-6
Polymeergehalte [%] m/m < 20
Polymeer Alkalisch bestendig
Waterafscheiding (bleeding)/schuimvorming geen
Volumevergroting [%] > 0.1 en < 2.0
Verwerkingstijd (min) (bij 20°C) Max ca. 20
Min. verwerkingstemperatuur [°C] 0
Max. verwerkingstemperatuur [°C] 35
Porositeit [vol %] 15
Hechtsterkte aan beton [N/mm²] >2
Waterdosering Zie voorzijde verpakking
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m³] 1550
Dichtheid mengsel [kg/dm³] 1.9
Druksterkte [N/mm²] (20°C)  
 • 2 uur 4.8
 • 4 uur 7.8
 • 6 uur 10.1
 • 1 dag 28.4
 • 7 dagen 34.0
 • 28 dagen 39.0
Buig-treksterkte [N/mm²] (20°C)  
   
 • 1 dag 5.8
 • 7 dagen 6.4
 • 28 dagen 7.8
Voldoet aan CUR aanbeveling 54 Mits onder water toegepast, behoeft het materiaal geen verdere nabehandeling.
Verwerkingsadvies
Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]
Neemt u SVP contact met ons op, dan zullen wij u de informatie doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.