Deys Betontechniek Nederland BV
Gelreweg 5, 3843 AN Harderwijk
Postbus 330, 3840 AH Harderwijk
http://www.deys.nl

Telephone +31 (0)341 41 51 48
(24 hr / day)
Fax (0341) 42 54 90
info@deys.nl

BETEC 300 HOZ

Beschrijving

BETEC 300 HOZ is een krimparme kunststofgemodificeerde [PCC] cosmetische reparatiemortel met een kunststofvezel op basis van hoogovencement. Deze mortels zijn uitermate geschikt voor handmatig uit te voeren reparaties (PCC) alsmede het nat-spuit-systeem.
BETEC 300 HOZ is ook te leveren in de kleuren lichtgrijs en donkergrijs

 

Type Korrelopbouw (mm)  
300 HOZ < 0 – 0,15  
Kwaliteitscontrole

Bij fabricage worden uitsluitend hoogwaardige toeslagmaterialen gebruikt, welke voldoen aan de hoogste eisen. Zowel tijdens productieproces, alsook in de eindfase worden deze materialen behalve in eigen laboratorium, ook bij onafhankelijke erkende instituten uitvoerig getest op kwaliteit.

Toepassingsgebieden Voordelen
 • Als afwerklaag
 • Reprofileren van beschadigd beton
 • Dichtpoetsen van luchtporiën
 • Kant- en klaar product, eenvoudig en milieuvriendelijk te verwerken
 • Chromaten arm
 • Gecontroleerde volumevergroting
 • Geen plastische krimp
 • Vorst- en dooizoutbestendig
 • Vrij van chloriden en andere corrosie veroorzakende toeslagmaterialen
 • Bevat geen aluminiumcement Voldoet aan de eisen gesteld voor spanbeton
 • Zeer goede hechting aan beton en staal
 • Verregaand olie- en vetbestendig
 • Door de nat-spuit-techniek wordt een zeer goede verdichting van de mortel bereikt
 • Zeer lage terugslag
Verpakking en opslag
20 kg zakken – Droog en vorstvrij, in de originele en gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.
Voorzorgsmaatregelen
Zie veiligheidsbladen.
Artikelcode 300 HOZ
Mortelsoort troffelmortel
Morteltype [mm] 0,15
Laagdikte [mm] 1-5 mm
Sterkteklasse K30
Milieuklasse xa3
Toepassingsklasse R2
Volume vergroting [%] >0,1 en
Uitdrogingskrimp na 90 dagen < 1,2
[krimpmeting op niet-nabehandelde proefstukken]  
Waterindringing [mm] < 10
Vorst- en dooizoutbestendigheid, 25 cycli [mg/mm2] < 0,4
Carbonatatiediepte [91 dagen] [mm] < 2
Gehalte aan halogenen [%] < 0,05
Thermische uitzettingscoefficient [°C] < 15x10-6
Polymeer alkalisch bestendig
Verwerkingstijd 20°C ca 15 minuten
Waterafscheiding [bleeding] geen
Min. verwerkingstemperatuur [°C] 5
Max. verwerkingstemperatuur [°C] 35
Rel. vochtigheid ondergrond matvochtig
Hechtsterkte aan beton [N/mm2] > 0,8
E-module [N/mm2] 10.100
Luchtgehalte [%] < 10,0
Waterdosering zie voorzijde verpakking
Polymeergehalte [%] [m/m] < 20
Calculatie hoeveelheid droge mortel [kg/m3] 1.49
Dichtheid aangemaakte mortel [kg/dm3] 1.80
Druksterkte [N/mm2] [20°C]  
1 dag 10.0
2 dagen 15.0
28 dagen 29.0
90 dagen 30.0
Buigtrek-sterkte [N/mm2] [20°C]  
2 dagen 3.5
7 dagen 5.0
28 dagen 7.0
Voldoet aan CUR aanbeveling 54
Verwerkingsadvies

Verwerkingsadviezen Troffel-spuitmortels (cementgebonden) [B]

Voorbehandeling van de ondergrond
De minerale ondergrond dient voor het aanbrengen van de BETEC reparatiemortel te worden vrijgemaakt van cementhuid, vuil, vet, olie, stof, curing compound, verfresten, losse delen en andere verontreinigingen.
De ondergrond dient dusdanig te worden opgeruwd, zodat een goede hechting wordt verkregen. Het opruwen en verwijderen van de cementhuid op de minerale ondergrond kan door middel van mechanische bewerkingen zoals hogedruk waterstralen, zwaar gritstralen, boucharderen, frezen of hakken (pneumatisch, elektrisch, handmatig).
De minerale ondergrond dient vorstvrij te zijn!

Voorbevochtiging van de ondergrond
Bij een sterk zuigende ondergrond dient men geruime tijd voor het aanbrengen van de reparatiematerialen, de ondergrond met schoon leidingwater goed te bevochtigen totdat deze geen water meer opneemt. Bij het aanbrengen van de gietmortel mag de ondergrond niet waterafstotend (glanzend nat) zijn; dit vermindert de kleef. Indien de ondergrond nog te sterk zuigend is, zal door de lage water-cementfaktor het hechtvlak verbranden.
Als extra hechtlaag, zijn er afhankelijk van het oppervlak en toepassingsgebied, diverse mogelijkheden; raadpleeg hierover onze technische dienst.

Mengen

 • Geen extra water toevoegen op een later tijdstip
 • Gebruik altijd schoon leidingwater, of eventueel de door ons geleverde en geschikte aanmaakvloeistoffen
 • De totale mengtijd bedraagt minimaal 3 minuten (ca. 3-5 minuten)
 • De verwerkingstijd bedraagt ca. 50-70 minuten (snelmortels ca. 10 minuten) (20ºC)

Verwerking
Afhankelijk van het type mortel, kunnen BETEC reparatiemortels handmatig of machinaal (nat-spuitsysteem) worden toegepast.
Bij handmatige verwerking dient dikwijls een hechtlaag (BETEC 022) te worden toegepast; deze dient krachtig in de ondergrond te worden ingeborsteld met behulp van een harde bezem of staalborstel.
Binnen de verwerkingstijd van de hechtlaag (NAT-IN-NAT) dient dan de reparatiemortel te worden aangebracht. Opgedroogde hechtlagen dienen verwijderd te worden.
Als alternatief kan ook eventueel een hechtlaag van hetzelfde materiaal aangebracht worden.
# Minimale verwerkingstemperatuur van BETEC reparatiemortels bedraagt 5ºC; voor toepassing bij temperaturen van +5ºC tot -5ºC, raadpleeg onze technische dienst omtrent het nemen van eventuele wintermaatregelen, etc.

Nabehandeling
Aangezien BETEC reparatiemortels cementgebonden materialen zijn, is het van groot belang dat de mortel nabehandeld wordt. Door de lage water-cementfaktor dient de mortel om vroegtijdige uitdroging en de daarmee gepaard gaande krimp te voorkomen, minimaal 5 dagen te worden nabehandeld. Dit kan door middel van het nathouden met schoon leidingwater. Een andere mogelijkheid is de mortel af te dekken met vochtige jute met daarbovenop kunststoffolie.
Minder tijdrovend is het toepassen van BETEC BETOFILM curing compound welke in twee lagen dient te worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

De technische aanwijzingen en aanbevelingen, die wij op grond van onze ervaringen en naar beste weten verstrekken, zijn geheel vrijblijvend, maar zijn niet meer dan een aanwijzing. Niet alle in de praktijk optredende feiten, problemen en vragen kunnen in een algemeen documentatieblad worden opgenomen. Onze aanbevelingen, aanwijzingen verbinden ons niet als een gerechtelijke verplichting, voortvloeiende uit aankoop en applicatie van onze producten. Alle afwijkende afspraken door onze medewerkers gedaan, welke niet in onze datasheets zijn opgenomen, zijn eerst rechtsgeldig indien zij door de directie schriftelijk zijn bevestigd. Onze grondstoffen, halffabrikaten en producten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen, dit onthoudt de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid onze producten voor zijn toepassing vooraf te testen. Ten allen tijde zijn en blijven onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke wij u bij aanvraag doen toekomen.
Met dit merkblad verliezen alle voorgaande hun geldigheid.